Osmanlı İmparatorluğu Tarihi 4 (1640-1774)

Yazar : Nicolae Jorga
İsbn : 9756480211
Yayın Tarihi : 2009
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 461
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Yeditepe Yayınevi

1648 YILINA KADAR KUZEY SINIRINDAKI DURUM. OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN AVRUPA'DAKI SAVAŞLARI. KÖPRÜLÜLER DÖNEMI, 1640 ERDEL SİYASETİ, KAZAKLARLA İLİŞKİLER Sultan IV Murad'ın hükümdarlığının son yıllarında Avrupa'da bir savaşa hazırlandığından ne İstanbul'da, ne de Avrupa'daki Hristiyan dünyasında kimsenin şüphesi yoktu. 1639 yılında tüm Hristiyan komşularını ilhak etmeye yemin etmişti. Tüm elçiler önünde eğilecekti. Oluşturduğu yeni ordu, komşuların üzerine yürümeye hazırdı. Belki bu yeni savaş meydanında fethi her sultan için bir görev olan ve Sultan IV. Murad'ın şanını tamamlamak için eksik kalan yeni topraklar fethedebilirdi. Türkler yine de Sultan III. Murad ve ondan sonra gelenlerin zamanında yaşanan acı tecrübelerden sonra Alman Kayser ile yeni bir savaşa girmek istemiyorlardı. 1627 yılının Haziran ayında, IV. Murad tahta cülus ettikten dört ay sonra, Avusturyalılar Vaç (Vayçen) Kalesi'ni kendilerine istemelerine rağmen, Murtaza Paşa birkaç ay sonra 13 Eylül'de imzalanan Szön barışını görüşmeye başladı. Sınırda, 1641 yılına kadar 25 yıl boyunca barış hâkim olacaktı ve kayser tarafından gönderilen elçi Von Kufstein, Lippa ve Vaç'm devrinin yanı sıra Estergon bölgesinin sınırlandırılmasını da talep etmesine; kaymakamın tüm anlaşma şartlarına rağmen, gerek Moravya'ya, gerekse Bratislava, Yanıkkale ve Komom'a giden yolları denetim altına alan, Forgacs ailesine ait Uyvar Kalesi'ni ve bunun yanında Fülek'i de talep etmesine ve elçinin seyahat sırasında bazı zorluklarla karşılaşmasına rağmen, barış muhafaza edildi. 1633-1634 yıllarında Türkler ve Almanlar, Rıdvan Ağa ve Hans Rudolf von Pucheim aracılığıyla her zamanki gibi iyi komşuluk ilişkilerini yineliyorlardı. Yine de Avusturya diplomasisinin çabaları sayesinde görüşmelerin mütekabiliyet esasına dayanması gittikçe güçleniyordu...
******Nicolae Jorga