Osmanlı İmparatorluğu 1300-1650

Yazar : Colin Imber
İsbn : 9756176334
Yayın Tarihi : Mayıs, 2006
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 449
Ölçü : 16 x 23 cm
Yayınevi : İst. Bilgi Üniversitesi

Osmanlı İmparatorluğu'nun genel bir tarihini yazmaya çalışmak çılgınca bir iştir ve belirli gerekçelere dayanmalıdır. Genel bir tarih yazmak için, konunun tüm yönlerini kapsayan kitap ve makalelerden oluşan sağlam bir temele ve eserin biçimini ve yönünü belirleyen bir tartışma geleneğine ihtiyaç vardır. Bunlar Batı Avrupa tarihçileri için bir sorun oluşturmaz. Fakat bir Osmanlı tarihçisi için durum biraz farklıdır. Bu, Osmanlı İmparatorluğu hakkında kitap ve makaleler yok demek değildir, fakat kuşkusuz sayıları daha az ve kaliteleri daha değişkendir. Dahası, bu alanda çalışan insanlar nispeten az olduğu için, araştırma sonuçları bölük pörçüktür ve dolayısıyla konu bir bütün olarak tutarlılıktan yoksundur. Aynı nedenle, Osmanlı tarihinde tartışmalardan söz etmek veya olayların belirli bir yöne doğru akışını algılamak zordur. Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihçileri, çok geçmeden, sadece belli başlı soruların cevaplandırılmadığının değil, fakat aynı zamanda bunların çoğu kez hiç sorulmamış olduğunun da farkına varırlar. Bu itibarla, yapılacak en doğru şey belki de genel bir sentez yazmaya başlamadan önce konunun iyice gelişmesini beklemektir. Buna rağmen, bu konuda genel bir kitap yazmanın gerekli olduğuna inanıyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi önemlidir ve Balkanlar'daki son olayların gösterdiği gibi bazen çağdaş sorunları anlayabilmek için şarttır. Ne var ki, konunun uzmanı olmayanlar için alana girmek zordur. Kolayca elde edilebilecek şeyler tatmin edici değildir; en iyi eserlerin birçoğu ise okuyucuların çoğu için fazla uzmanlık konusu ve fazla tekniktir. Dolayısıyla genel bir tarih, uzman olmayanı alana sokmaya ve uzmanların yazdıklarının okunmasını sağlamaya yardım edebilir. Bunun Osmanlı tarihi uzmanları için de yardımcı olacağını ve onlara şimdiye kadar eksik kalmış olan bir olaylar kronolojisi sağlayacağını umuyorum; çünkü kronolojik hikâye her ne kadar demode olmuşsa da, tarihi anlamak için şarttır. Bu ayrıca Osmanlı kurumlarının gelişimi hakkında okuyuculara kaba taslak bir fikir vermiş olacaktır. Konuya yaklaşımım dardır ve Osmanlı tarihçileri arasında baş gösteren, Osmanlı "İmparatorluğu'ndan" değil de, Osmanlı 'Devleti'nden' bahsetme eğiliminden kaynaklanmıştır...
******