Osmanlı Hareminde Üç Haseki - Sultan

Yazar : Yılmaz Öztuna
Yayın Tarihi : 1988
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 259
Ölçü : 12 x 19,5 cm
Yayınevi : Ötüken Neşriyat

Safiye Sultan Kanalları, gondolları, şenlikleriyle, işte Venedik... 1563 yılı yazının ilk günleriydi. Venedik limanında bir kadırga, demir almaya hazırlanıyordu. O tarihte "Haşmetlu Cumhuriyet" denilen Venedik, dünyanın büyük devletlerinden biriydi. Büyüklüğü, toprağından, nüfusundan ve ordusundan değil, donanma, ticaret ve servetinden geliyordu. Gerçi geçen asırdaki ihtişamı Türklerce epey törpülenmiş, İspanya, Almanya ve Fransa, güç ve kudret bakımından Avrupa'da Venedik'i geçmişti. Fakat hala çok ehemmiyetli bir devletti Venedik... İtalya'nın kuzeydoğusunda, çok küçük bir anavatana sığışmıştı, ama Girit, Kıbrıs, Korfu gibi Akdeniz'in en güzel adaları, Venedik'teydi. Türkler, Venediklileri Ege Denizi'nden sürüp çıkarmışlar, fakat Doğu Akdeniz'den tamamen atamamışlardı. Bu devlet adını, başkentinden alıyordu. Venedik şehrinden. Venedik, Londra, Paris ve Napoli'den sonra, dünyanın en kalabalık Hıristiyan şehriydi. 250.000 nüfusu barındırıyordu. Bütün cumhuriyetin nüfusu ise 4 milyondan azdı. Fransa Kralı'nın 15 milyon tebaası sefalet içinde yaşarken, 4 milyonu bulmayan Venedik vatandaşı, refah içindeydi. Kanalları, gondolları, şenlikleri, maskeli balolarıyla Venedik, Avrupa'nın incisiydi. Limana her milletin gemisi girerdi. Her dilin duyulduğu, renkli bir şehirdi Venedik... 1563 yazının latif bir gününde limanı terkeden kadırga, işte böyle bir âlemden ayrılmanın hüznü içindeydi. Kadırga, süzüle süzüle güneydoğuya doğru iniyor, Dalmaçya kıyılarını çok uzaktan takip ediyordu. Forsalar rahattı. Vardiyanbaşı, kürek temposunu "adagio" olarak vermişti. Kadırga, Korfu'ya gidiyordu. Bütün Adriya Denizi'ni geçecek, Venedik'ten 900 küsur kilometre uzakta olan Korfu adasının aynı adı taşıyan limanına girecekti. Denizin doğu kıyıları, Dalmaçya, kuzey kesimi Venedik, güney kesimi Türkiye arasında bölüşülmüştü. Korfu, Venedik'e ait küçük İyonya Adaları'nın merkeziydi...
******Yılmaz Öztuna