Osmanlı Galatası (1453-1600)

Yazar : Kerim İlker Bulunur
İsbn : 9786054921423
Yayın Tarihi : Kasım, 2014
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 312
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Bilge Kültür Sanat

Weber 1921’de yayınladığı ünlü eseri Şehir’de Batı ile Doğu kentlerini karşılaştırıyor ve bir İslam şehri olmadığı sonucuna varıyordu. Weber’in bu görüşleri, kısa sürede ciddi itirazlar ve eleştirilerle karşılaştı. Yapılan eleştirilerde her şehrin kendine has özellikleri olduğu ve bunların vurgulanması gerektiği öne çıkıyordu.
Weber’in tezlerini Anadolu’daki Osmanlı şehirleri üzerinden sorgulayan Özer Ergenç, öne sürüldüğü gibi Osmanlı şehirlerinde politik bilinçsizlik ve kendi kendini yönetme yokluğunun olmadığını ortaya koymuştur. Ergenç, âyan ve eşraf denen şehir seçkinleri ile mahalle ve esnaf örgütleri ve bunların yöneticilerinin Osmanlı şehir yönetimine katıldıklarını göstermiştir. Ayrıca “Osmanlı-Türk şehri”, “Osmanlı Anadolu şehri”, “Osmanlı dönemi Balkan şehirleri” kavramlarının Osmanlı şehirlerini tanımlamak için daha uygun olduğu görüşündedir.
İstanbul, İzmir ve Halep konusunda ortak bir çalışma kaleme alan Eldem, Goffman ve Masters ise İslam, Arap ve Osmanlı kenti gibi bir model oluşturma çabalarının olmadığını, inceledikleri bu üç kentin hem Arap ve Anadolu hem de Akdeniz kentlerinin özelliklerini taşıdıklarını vurgulamışlardır...

******