Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları

Yazar : Şevket Pamuk
İsbn : 9789944882026
Yayın Tarihi : Eylül, 2008
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 211
Ölçü : 15,5 x 23 cm
Yayınevi : T. İş Bankası Kültür Yayınları

Bu kitaptaki yazıları 1992 ile 2006 yılları arasında Türkiye'de ve yurtdışında yayımlanan makaleler arasından seçtim. Makaleleri kronolojik olarak değil, konu ve temalarına göre sıralamayı tercih ettim. Böylece kitap içinde güçlü bir bütünlük sağlayabildiğimi düşünüyorum. Bu çalışmalarda birkaç konu öne çıkıyor. Bunlardan birincisi Osmanlı devletinin ekonomi alanındaki politikaları ve kurumlarıdır. Bu konuyu Osmanlı İmparatorluğu'nda Paranın Tarihi (1999) başlıklı kitabımda ele almaya başlamıştım ama elinizdeki bu kitapta yer alan makalelerde paranın ötesinde daha genel bir yaklaşım söz konusu. Yazıların içeriğine girmeden elinizdeki kitabın birinci makalesinin devletin iktisadi politikalarına ve bu alandaki Osmanlı kurumlarına ilişkin bir çerçeve çizdiğini ve bu çerçevenin kitaptaki diğer makalelerde geliştirildiğini söyleyebilirim. Kitapta öne çıkan ikinci konu ise Sanayi Devrimi öncesindeki dönemde, özellikle de 16. -18. yüzyıllarda, Osmanlı ekonomisinin genel gidişatını, gelirleri, ücretleri ve yaşam standartlarını karşılaştırmalı bir çerçevede ele almak kaygısıdır. Osmanlı ile Batı Avrupa ülkeleri arasındaki gelir farklarının 19. yüzyılda belirginleştiği biliniyor…
******Şevket Pamuk