Osmanlı Diplomasisi ve Sefaretnameler

Yazar : Hadiye Tuncer, Hüner Tuncer
İsbn : 9757115371
Yayın Tarihi : Mart, 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 156
Ölçü : 16 x 24 cm
Yayınevi : Ümit Yayıncılık

Doç. Dr. Hüner Tuncer, annesi Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Hadiye Tuncer’in değerli katkılarıyla hazırlamış olduğu bu eserini, üç bölüm halinde kaleme almıştır. Kitabın birinci bölümünde, ad hoc (geçici) diplomasi yönteminin özellikleri ve bu dönemde protokol sorunlarına verilen önem anlatılmaktadır. İkinci bölümde, sürekli diplomasi yönteminin uygulanışı ve bu diplomasinin başlıca özellikleri üzerinde durulmaktadır. Bu bilgiler, Osmanlı arşiv belgelerinden yararlanılarak düzenlenmiştir. Eserin üçüncü bölümünde ise, Osmanlı diplomasisinde özgün bir kurum olan, Osmanlı elçilerinin görevlerinin bitiminde kaleme almış oldukları sefaretname örnekleri, günümüz Türkçesine çevrilmek suretiyle, tam metin olarak okurlara sunulmaktadır. Böylece, Osmanlıca yazılmış ve anlaşılması çok güç olan Osmanlı elçilerinin seyahat notları gün ışığına çıkarılmıştır.
Kitapta yer alan bazı konu başlıkları şunlardır:
Elçilerin Seçimi ve Maiyeti… Elçilerin Görevleri… Hümayunnameler ve Armağanlar… Viyana Sefaretnamesi… Fransa Sefaretnamesi… İran Sefaretnamesi… İspanya Sefaretnamesi… Prusya Sefaretnamesi… Osmanlı Elçisi Ebubekir Ratip Efendi’nin Viyana Mektupları…
******