Osmanlı Devri İstanbul Sıbyan Mektepleri Üzerine Bir İnceleme

Yazar : Özgönül Aksoy
Yayın Tarihi : 1968
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 203
Ölçü : 17,5 x 24,5 cm
Yayınevi : İTÜ. Mimarlık Fakültesi

Osmanlı Devri İstanbul Sıbyan Mektepleri üzerindeki bu inceleme yedi bölüme ayrılmaktadır. 1. Bölümde, Sıbyan Mekteplerinin ders programları, öğretim elemanları ve öğrencileri hakkında gerekli bilgiler verildikten ve böylece Sıbyan Mekteplerinin tarifi yapıldıktan sonra Sıbyan Mekteplerinin Osmanlılara has bir kuruluş olmadığı gösterilerek, kaynakları ve kuruluş tarihleri araştırılmıştır. Eğitim, ilk uygarlıklardan itibaren insanları düşündürmüş ve çeşitli evrimler geçirerek çeşitli ülkelerde farklı çözümlere ulaşmıştır. 2. Bölümde ilk öğretimin tarih içindeki gelişimine kısaca bakılmakta ve çeşitli eğitim sistemlerinin Osmanlı Sıbyan Mektepleri üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. 3. Bölümde Osmanlı Devlet idaresi Osmanlı Vakıf ve Lonca sistemleri etüd edilerek Sıbyan Mekteplerini hazırlayan sosyal ortam tanımlanmasına çalışılmıştır. Bu bölümde Sıbyan Mekteplerinde uygulanmakta olan eğitim sistemi açıklanmakta ve Fatih Sultan Mehmed'in Fatih külliyesine bağlı olarak İstanbul'da kurduğu ilk Sıbyan Mektebinin işletme kuralları ile başlayarak Sıbyan Mektepleri kuruluşlarını geliştiren ve giderek toplumun zorunlu bir parçası haline getiren çeşitli kurallar incelenmektedir. İlk öğretim yapılarının içinde bulundukları devrin ve toplumun bir çeşit yansıtıcısı olarak görülmesi gerektiğine ve günümüzde böyle bir yansıtmanın nasıl olabileceğine de bu bölümde kısaca değinilmiştir. Bu arada günümüz eğitiminin gayeleri açıklanmış ve bu gayeleri gerçekleştirmeye yardımcı olabilecek mimari çevrenin tanımlanmasına çalışılmıştır. 4. Bölümde Fetihten sonraki İstanbul yarımadası içinde yapılmış ilk Sıbyan Mektepleri tanıtılmakta ve daha sonra inşa edilen diğer Sıbyan Mektepleri haritalar üzerinde yerleri gösterilerek tespit edilmektedir. Bu okullardan günümüze harabe veya sağlam olarak kalmış bulunanlar hakkında gerekli bilgiler verilmektedir.
******