Osmanlı Devletinde Aşiret mektebi

Yazar : Alişan Akpınar
İsbn : 9758143093
Yayın Tarihi : 1997
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 117
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Göçebe Yayınları

İÇİNDEKİLER: I. BÖLÜM: AŞİRET MEKTEBİNİN AÇILIŞ VE SONRASINDAKİ GELİŞMELER A. AŞİRET MEKTEBİNİN AÇILIŞ HAZIRLIKLARI VE AÇILIŞI 1. Hazırlıklar - 2. Açılış B. AŞİRET MEKTEBİNİN AÇILIŞINDAN SONRAKİ GELİŞMELER 1. Mektebin İdaresi - 2. Mektebin Yeri - 3. Hamidiye Alaylarına Mensup Aşiretlerden ve Arnavutluk'tan Öğrenci Alınması - a. Hamidiye Alaylarına Mensup Aşiretlerden Öğrenci Alınması - b. Arnavut Öğrencilerin Mektebe Alınması II. BÖLÜM: AŞİRET MEKTEBİ'NİN YAPISI - EGİTİM FAALİYETLERİ VE ÖĞRENCİLERİN İSTİHDAMI A. AŞİRET MEKTEBİ'NİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ B. AŞİRET MEKTEBİ'NDE OKUTULAN DERSLER VE MEKTEBİN GÖREVLİLERİ 1. Okutulan Dersler - 2. Mektebin Görevlileri C. AŞİRET MEKTEBİ'NİN ÖGRENCİLERİ VE BUNLARIN İSTİHDAMLARI 1. Mektebin Öğrencileri - 2. Mektep Öğrencilerin İstihdamları D. MEKTEBİN KAPATILMASI SONUÇ EKLER EK I. Aşiret Mektebi Talimat-ı Dahiliyesi EK II. Öğrencilerin Ders Durumunu Geldikleri Bölgeyi ve Aşiretlerini Gösteren Cetvel BİBLİYOGRAFYA İNDEX FOTOÖRAFLAR VE BELGELER TOÖRAFLAR VE BELGELER
******