Osmanlı Borç Yönetimi Düyun-ı Umumiye 1879-1891 Cilt 2

Yazar : Mehmet Hakan Sağlam
İsbn : 9789753332057
Yayın Tarihi : Aralık, 2007
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 447
Ölçü : 15 x 21 cm
Yayınevi : Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Bu kitap toplam beş takımdan oluşacak Düyun-ı Umumiye serisinin birinci takımıdır. Birinci Takım 22 Temmuz 1879- 12 Mart 1891 tarihleri arasındaki yazışmaları içermekte olup dört ciltten oluşmaktadır. Yazışmaların miladi tarihlendirilmesinde rumi tarihler esas alınmıştır. Tarih çevrimleri sırasında Türk Tarih Kurumu'nun Elektronik Tarih Çevirme Kılavuzu kullanılmıştır. Her yazışmanın üzerine kısa özeti verilmiştir. "Osmanlı Borç Yönetimi" isimli kitap serisinin birinci takımında; a) Düyun-ı Umumiye memurlarının görevleri ve ne şekilde hareket edecekleri, b) İdare'ye tahsis edilen gelirlerden tuz, içki, damga vergisi, tütün, ipek aşarı, av tezkereleri, deniz ve kara avcılığı tezkereleri ile tömbeki bey'iyye vergisi işlemlerinin ne şekilde yürütüleceği, c) Rüsum-ı Sitte İdaresi'nin kurulduğu 1879 tarihine kadar Rüsumat Emaneti tarafından, Düyun-ı Umumiye İdaresinin kurulduğu 1881 tarihinden 22 Şubat 1306 (6 Mart 1891) tarihine kadar ise Rüsum-ı Sitte ve Düyun-ı Umumiye İdaresi tarafından nezaret ve müdürlüklere gönderilen kanun, tüzük, talimat, şartname, kararname, açıklama ve sözleşmeler ile yazışmalardan halen yürürlükte olanlar, d) Sözkonusu kanun, tüzük ve talimatların gerek tamamen gerekse kısmen değişen madde, bend ve fıkralarının eski ve yeni halleri yer almaktadır. 1. Takım 1. Cilt; 2, 3 ve 4. ciltlerde yer alan yazışmaların bir nevi fihrist ve özeti niteliğindedir.
******Mehmet Hakan Sağlam