Osmanlı Bankası Tarihi

Yazar : Edhem Eldem
İsbn : 975-333-111-8
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 587
Ölçü : 15,5 x 24 cm
Yayınevi : Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Osmanlı Bankası,150 yıla yaklaşan uzun ömrüyle kuşkusuz modern çağın en ilginç bankalarından biridir. Bir devlet bankasının imtiyaz ve yükümlülükleriyle özel bankacılığın gereklerini bir arada yürütmeye çalışan, hem yabancı hem Osmanlı olan bu bankanın karmaşık tarihi gerek imparatorluğun son elli yılı, gerekse Cumhuriyetin kuruluş döneminin tarihiyle iç içe geçmiştir. İÇİNDEKİLER: Resimler listesi - Ekler listesi - Tablolar listesi - Grafik ve şekiller Listesi Önsöz ve Teşekkür, ya da Osmanlı Bankası Hakkında Yeni Bir Şey Söylemenin Güçlüğüne Dair Giriş: Osmanlı Bankası ve Parasal Tarih I. Moderniteye Giriş, II. Mütevazı Bir Başlangıç: Osmanlı Bankası'nın Doğuşu, III. Osmanlı Bankası Terfi Ediyor: Bank-ı Osmanı-i Şahane'nin Kuruluşu, IV. Parasal Keşmekeşin Sonu (1862-1870), V. Savaş ve Kriz (1870-1880), VI. İstikrar ve Büyüme (1880-1895), VII. Tehlikeler Yılı (1895), VIII. V Voyvoda Caddesi'nin "Yaşlı Hanımı" (1895-1908), IX.: Madeni Para Sisteminin Yönetimi (1895-1908), Resimler X. Osmanlı Bankası ve II. Abdülhamid Rejimi, XI. Sıkıntılı Yıllar (1908-1914), XII. Paşalardan Bakkallara: Osmanlı Burjuvazisinin Gelişimi, XIII. Yol Ayrımı (1914-1917), XIV. Devletsiz Kalmış Bir Devlet Bankası (1918-1923), XV. imparatorluktan Yoksun Bir imparatorluk Bankası (1923-1925), XVI. Bir Rüyanın Sonu (1925-1933), XVII. Bankanın "Millileştirilmesi": İmparatorluktan Cumhuriyete Osmanlı Bankası Personeli Sonsöz 1947-1948, Ekler, Tablolar, Şekiller ve Grafikler, Kaynakça, Dizin
******Edhem Eldem