Osmanlı Bankası Banknotları

Yazar : Edhem Eldem
İsbn : 9757306487
Yayın Tarihi : Kasım, 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 167
Ölçü : 23,5 x 32,5 cm
Yayınevi : Osmanlı Bankası

Bugün olduğu gibi geçmişte de para basma yetkisi önemli bir ayrıcalık teşkil etmiştir. Çoğu zaman parayı basan kurum açısından zorluk, bu ağır sorumluluk gerektiren görevi üstlenmeyi aşmış, paranın değerinin korunması çok daha zorlu bir işlev olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlı Bankası, İmparatorluğun en bunalımlı dönemlerinde dahi bu zorlu görevin başarıyla üstesinden gelmiştir. Banka, yalnızca zor zamanlarda İmparatorluğu finanse etmekle kalmamış, "paradan üstün değerler" e olan inancı ve sadakatinin yardımıyla kendi çıkarttığı paranın değerini korumuştur. Osmanlı Bankası banknotlarını konu alan bu kitap, genelde fazla bilinmeyen ya da belgelenmemiş bir kesiti, bir başka deyişle, 1863'ten 1914'e kadar uzanan ve Banka'nın ihraç imtiyazına sahip olduğu dönemi ele almakta, bu dönemde tedavüle sunulan banknot ve değerli evrakı bir araya getirmektedir. Bizce çok değerli olan ve kamuoyunda da geniş ilgi toplayan, Osmanlı Bankası'nın tarihini geniş bir çerçeve içinde ele aldığımız bir dizi çalışma kapsamında sunulan bu kitabın önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Ayhan Şahenk Yönetim Kurulu Başkanı
******Edhem Eldem