Osmanl İstanbul'unda Ta'âm Bişirüb Satanlar

Yazar : Mustafa Altıntaş
İsbn : 9786051051741
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 176
Ölçü : 16,5 x 21 cm
Yayınevi : Kitap Yayınevi

Doğu Roma İmparatorluğu ya da 16. yüzyılda Alman tarihçi Hieronymus Wolfun kullanıma soktuğu ismiyle “Bizans”ı ortadan kaldıran Konstantinopolis’in fethi, gerek Osmanlı ve dünya tarihinde gerekse İstanbul’un şehir tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Konstantinopolis, kendisini fetheden askerlerin ayakları arasında kaybolmuştur. Şehir artık farklı bir kültüre ait insanların yeniden inşa edeceği, bambaşka bir ruhun hâkim olacağı İstanbul'dur. Fetihten sonra, Fatih Sultan Mehmed şehrin imarı ve iskânıyla özel olarak ilgilenmiş, şehri çeşitli yapılarla donatmıştır. Anadolu’dan, Adalar’dan, Balkanlar’dan, her kavimden, her meslekten insanları İstanbul’a nakletmiş, büyük kısmı boş olan şehri bu insanların iskânıyla yeniden şenlendirmiştir.1 İstanbul’a gelen insanlar arasında her meslekten aşçılar ve tatlı ustaları da vardı.
Çalışmamızın konusunu, bu ustaların ve onların yanında çıraklıktan başlayarak ustalaşan insanların oluşturduğu İstanbul’un aşçı ve tatlıcı esnafının 18. yüzyılın sonuna kadarki faaliyetleri oluşturuyor. Bu esnaf gruplarından 1501 tarihli İstanbul İhtisab Kanunnamesinde “aşçılar ve başçılar ve büryancılar ve börekçiler fi’l-cümle ta’am bişirüb satanlar”2 diye bahsedilir. Peki kimdir bu “ta’am bişirüb” satanlar? Kaç kişidirler, İstanbul’un neresinde, ne pişirip satarlar, hangi fiyattan satarlar? Çalışmamızda bu sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır. Bunlara ilave olarak kaynakların izin verdiği ölçüde kira, vergi ve istihdam gibi ikincil konulara da yer verilmiştir...
******