Osman Şerafettin Çelik

Dr. Osman Şerafeddin, 1881 yılında Bulgaristan'ın Hasköy şehrinde doğdu. İlk öğretimini Bulgaristan'da, orta ve liseyi Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. 1909 yılında Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Paris'e giderek Pasteur Enstitüsü'nde bir yıl eğitimine devam etti. Oradan Almanya'ya geçti ve Berlin Koch Enstitüsü'nde dört yıllık bir ihtisas döneminden sonra bakteriyolog oldu. Yurda döndükten sonra 1915'te İstanbul'da Sıhhiye Müdürlüğü Bakteriyoloji Şubesinde Müdür Muavini olarak göreve başladı. Aynı zamanda Eczacı ve Dişçi Mektebi Bakteriyoloji Hıfzısıhha muallimi oldu. Bir sene sonra Sıhhiye Umum Müdürlüğü Hıfzısıhha Müdür Muavinliğinde kaldıktan sonra, Gureba Hastanesi İntaniye ve Bakteriyoloji Mütehassıslığına tayin edildi. Ölümüne kadar bu görevde kaldı. Bu görevdeyken bir dönem Ankara'ya giderek Sıtma Mücadele Heyeti Müdürlüğü yaptı ve sonra tekrar Gureba Hastanesine geri döndü.. Bu arada Avrupa'da birçok tetkik seyahatlerine, kongrelere gitti, bildiriler sundu. Dr. Osman Şerafeddin Çelik'in "Yeni Frengi Tedavisi' adlı bir kitapçığı ve Milli Tıp Kongresi için hazırladığı "Parazitler' adlı bir rapor-kitabı vardır. Bundan başka Dr. Çelik, bütün hayatı boyunca mütemadiyen yazmış ve Tıbbi Cemiyetlerde değişik vakalar takdim etmiştir. Gerek tıbbi mecmualarda gerekse günlük gazetelerde yazdığı yazılar sayılamayacak kadar çoktur. Türk Tıp Cemiyeti İdare Heyeti Reisliği yapmış, Türk Tıp Cemiyeti Mecmuasının kuruluşunda bulunmuş ve yazılarıyla Türk Tıp Edebiyatına büyük hizmetleri dokunmuştur. Kurucularından olduğu Türk Hekimleri Dostluk ve Yardım Cemiyeti'nin ilk Katibi Umumisi (Genel Sekreter) olmuş ve üç sene müddetle cemiyetin gelişmesi için çalışmıştır. Dr.. Çelik, Galatasaray Lisesi'ni birincilikle bitirdiği için İftihar Madalyası, 1925 senesinde Ankara Sıtma Mücadelesindeki hizmetlerinden dolayı da İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. Dr. Osman Şerafeddin Çelik 1945 yılında İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Yeni Frengi Tedavisi (), Parazitler ()