Osman Hamdi Bey Sözlüğü

Yazar : Edhem Eldem
İsbn : 9789751735218
Yayın Tarihi : 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 515
Ölçü : 31 x 33 cm
Yayınevi : Kültür ve Turizm Bakanlığı

Girişimlerimiz sonucunda UNESCO 35· Genel Konferansı'nda (22 Eylül 2009), Osman Hamdi Bey'in ölümünün yüzüncü yılı nedeniyle, 20IO yılında, anma ve kutlamalar listesine alınması kararlaştırılmıştı. Bakanlık olarak da, ülkemizin kültürel ve sanatsal mirasına yaptığı önemli katkılardan dolayı, Osman Hamdi Bey'in anısına, yapıtlarının Türk kültür ve sanat tarihindeki yerini kalıcılaştırmak için bugüne kadar yapılmış olan başarılı çalışmaları tamamlayacak bir başvuru kitabını kazandırmayı amaçladık. Türkiye'de müzeciliğin kuruluşu, Osmanlı döneminin bir aydını olan Osman Hamdi Bey ile anılır. Türk müzeciliğinde ilk kez modern ve bir o kadar da verimli bir dönem açan Osman Hamdi Bey, yürürlükte bulunan "1874 Asar-ı Atika Nizamnamesi"ni 1884 yılında yeniden düzenleyerek, tarihi eserlerin yurt dışına çıkarılmasını yasaklayan maddeleri ekletmiş, böylece batılı ülkelere Osmanlı topraklarından eser akışını engellemiştir. Osman Hamdi Bey ile Türkiye'de modern anlamda müzeciliğin temelleri atılmıştır. İlk müze binasının yapılması, 1973 yılına kadar yürürlükte kalan ikinci "Eski Eserler Tüzüğü"nün hazırlanması, müzecilikle ilgili bilimsel yayınların başlaması ve Anadolu'da arkeolojik kazıların Türkler tarafından yapılmaya başlanması, Osman Hamdi Bey'in çabalarıyla gerçekleşmiştir. Osman Hamdi Bey'in 1883'te Adıyaman Nemrut Dağı, 1887 de Lübnan-Sayda (Sidon), 1891-1892 Muğla-Lagina kazıları arkeoloji camiasında dünyada büyük yankılar uyandırmıştır. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin kuruculuğu ve otuz yıla yaklaşan bir süre müdürlüğünü yapan Osman Hamdi Bey, binlerce yıllık sanat eserlerinin korunması için üstün çaba harcamıştır. 1881 de sınırlı sayıda eserden oluşan bir yapıdan eşsiz bir koleksiyon, görkemli binalar, ihtisas kütüphanesi ve yayınlarıyla bir dünya müzesi yaratmıştır.
******Edhem Eldem