Ortaşark'tan Röportajlar

Yazar : Rakım Ziyaoğlu
Yayın Tarihi : 1955
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 51
Ölçü : 14,5 x 20 cm
Yayınevi : Belediye Matbaası

"Irak Hükumetinin davetlisi olarak kardeş Irak'ı ziyaret etmek üzere olduğumuzdan dolayı büyük bir bahtiyarlık duymaktayım. Muhterem Irak Başvekili Nuri Sait Paşanın geçen sonbaharda memleketimizi ziyareti yalnız Türkiye ile Irak arasında değil diğer Arap devletleriyle memleketimiz arasındaki münasebetler üzerinde çok hayırlı tesir ve neticeler hâsıl etmiştir. Hariciye ve Nafia Vekilleri ve diğer arkadaşlarımla yapacağımız bu seyahatin asırlar ve asırlarca beraber yaşamış olmamızın aramızda tesis etmiş olduğu müşterek ananelere iş ve fikir birliği ile vicdanı bağlara dayanan dostluk ve kardeşlik hislerimizi Nuri Salt Paşanın ve arkadaşlarının memleketimizi ziyareti nasıl takviye etmiş ise ziyaretimizin de aynı hayırlı neticeler doğuracağına ve yalnız Irak milleti ile değil bütün Arap milletleriyle aramızda çok hayırlı münasebetlerin teşekkülüne büyük bir merhale teşkil edeceğine eminim. Irak'ı ziyaretimizden sonra yine kardeş Lübnan Hükümetinin davetlisi olarak Lübnan'ı da ziyaret edeceğim. Bu dost kardeş memleketi ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duymaktayım. Kardeş Irak ve Lübnan milletlerine Türk milletinin selam ve muhabbetlerini götüreceğimden dolayı bahtiyarım. Şimdi asırlardan beri mevcut olan Türk Arap kardeşliğinin tarsini ve takviyesi için el ele gittiğimiz yolda Tanrı hepimize muvaffakiyetler ihsan buyursun.'
******