Örnekli ve Uygulamalı Türk Dili Kılavuzu

Yazar : Ata Çatıkkaş
İsbn : 975316789x
Yayın Tarihi : Nisan, 2001
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 278
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Alfa Basım Yayım

Bu eseri, yüksek öğretimdeki Türk Dili I-II-III-IV ve edebiyat fakültelerindeki Türk Dil Bilgisi derslerinde yapılan uygulamalara yardımcı olmak gayesiyle hazırladık. Kitabı hazırlarken üniversitelerin çerçeve programlarına bağlı kaldık. Konuların işlenişi ile ilgili örnekleri, değişik devirlerin manzum-mensur parçalarından seçmeye çalıştık. Kitabımızı, mevcut dil bilgisi kitaplarından bazılarıyla karşılaştırıp, birleştirici yönlerini ortaya koyduk. Zaman zaman Türk Dili'nin tarihi devirlerindeki kelime yapımlarıyla ilgili hususları, değişik kaynaklardan alınan örneklerle genişlettik. Ayrıca, Osmanlı Türkçesi'nde kullanılan bazı Arapça ve Farsça kelimelerin gramer yapısı hakkında kısa bilgiler vermeye çalıştık. Cümle bahsindeki cümleleri değişik durumlarına göre izah edip, örnek çözümlemelerle açıklamaya çalıştık. Alıntı yaptığımız örnek cümle, şiir ve metinlerde, devrin imla özelliklerini göstermesi bakımından, bir değişiklik yapmadık, olduğu gibi aldık. Fakat bu baskının hazırlanışını-alıntılar hariç- Türk Dil Kurumu'nun 1996 tarihli İmla Kılavuzu'na uyarak yeniden gözden geçirdik. Dipnot olarak verdiğimiz kaynakları daha yakından tanımak ve ilgi çekilenleri daha sonra inceleyebilmek maksadıyla, örneklerin geçtiği sayfa numaralarıyla birlikte verdik. Ayrıca kitaba örnek olarak aldığımız bazı küçük metin ve şiirlerin yazar ve şairlerini kısaltma olarak yanına yazmıştık. Bunlarla ilgili örneklerin, kısaltmalar dizinini de kitabın sonuna ilave ettik. Ayrıca bazı dil terimleriyle ilgili küçük bir sözlüğü, çerçeve programını, kaynakçayı ve bazı genel kısaltmalar dizini de ilave ettik. Kitabın hazırlanışında, başta dilimizin mimarı, muhterem hocamız, rahmetli Prof. Dr. Muharrem Ergin beyin kitabından ve diğer kaynak eserlerden istifade ettik. Burada hepsini saygıyla ve rahmetle yâd etmeyi, bir gönül borcu biliyorum. Kitabımızın ikinci baskısında, dil bilgisi ve kompozisyon bilgilerini bir arada bulunduruyorduk. Üçüncü baskısını, "Türk Dili Kılavuzu" ve "Yazılı ve Sözlü Anlatım Kılavuzu" ismiyle ikiye bölüp, çerçeve programı içerisinde yeniden gözden geçirdik.
******