Örnekli - Açıklamalı Yazılı ve Sözlü Anlatım Kılavuzu

Yazar : Yrd. Doç. Ata Çatıkkaş
İsbn : 9753167903
Yayın Tarihi : Nisan, 2001
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 284
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Alfa Yayınları

Bu çalışmamızı, üniversitelerin Türk Dili çerçeve programlarına, Eğitim Fakültelerinin alan ve yan alan "Yazılı ve Sözlü Anlatım" derslerine yardımcı olmak maksadıyla hazırladık. Kitabı hazırlarken üniversitelerin çerçeve programlarına bağlı kaldık. Konularla ilgili örnekleri, çeşitli devirlerin manzum-mensur parçalarından seçmeye çalıştık. Kitabımızı mevcut kitaplarından bazılarıyla karşılaştırıp, birleştirici yönlerini ortaya koyduk. Dilin ifade şekli; yazılı ve sözlü anlatımla ilgili olduğu için, bu türlerin özellik ve işleniş şekillerini, yazılı ve sözlü anlatım türleri içerisinde belirtik. Alınan örnekleri biraz daha fazla tuttuk. Gayemiz, Türkçeyi iyi kullanan ustaların tür örneklerini ve onların sosyal ve kültürel kimliklerini daha yakından tanıtmayı amaçlamak oldu. Onun için de örnek metin ve parçaların hemen altına, sayfa numaralarını dipnotlarla gösterdik. Böylece öğrencinin tür ve yazarlarını ismen tanımanın yanında, eserlerinden hareket ederek, Türkçeyi kullanmasındaki ustalığını yakından görmesini sağladık. Kitaba örnek olarak alınan parçalarda geçen bilinmeyen kelimelerin metindeki anlamlarını, parantez içinde beyaz punto ile gösterdik. Ayrıca kitabın sonuna, kaynakça, bazı kısaltmalar dizini ve çerçeve programı listesi verdik. Kitabın imlasını, TDK'nun 1996 baskısındaki yeniliklerine göre düzenledik. Kitabın hazırlanışında, kaynak eserlerinden faydalandığımız bütün şahsiyetlerin hepsini burada saygı ile vefat edenleri de, rahmetle yâd etmeyi bir gönül borcu bilirim. Kitabımızın gözden geçirilmiş ilaveli ikinci baskısının; öğretim elemanı ve öğrencilere rehberlik edeceği hususundaki ümidimizi ve eksikliklerimizin tamamlanması yolunda yapacakları tenkitlerin; bizleri daha da bahtiyar edeceğini umuyorum. M. Ata ÇATIKKAŞ Üsküdar-2001
******

Oktay Aras Kitaplığındaki Ata Çatıkkaş Kitapları (2)