Orhan Veli Kanık

Orhan Veli 13 Nisan 1914 günü İstanbul'da doğdu. Çocukluğu İstanbul'un Cihangir ve Beykoz semtlerinde geçti. İlkokulu Galatasaray Lisesi'nde yatılı olarak okudu. Babasının Cumhurbaşkanlığı Bando Şefi olması üzerine dördüncü sınıfta iken ailesi İstanbul'dan ayrılınca Ankara Gazi Okulu'na geçti ve ertesi sene Ankara Erkek Lisesi'ne başladı. En yakın arkadaşlarından Oktay Rıfat ile 13 yaşında, Melih Cevdet ile 16 yaşında tanıştı. Bu iki arkadaşıyla birlikte lise yıllarında hazırladığı Sesimiz dergisinde ilk yazılarını yayımladı. 1933 yılında liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü'ne başladı. Ancak, 1935 yılında okuldan ayrılarak yüksek öğrenimini yarıda bıraktı. Şair, 1936'da Ankara'ya döndü. Askere gidene kadar PTT Genel Müdürlüğü Telgraf İşleri Reisliği Milletlerarası Nizamlar Bürosunda memurluk yaptı. Bu arada ilk şiirlerini 1936 yılı Aralık ayında Varlık Dergisi'nde Mehmet Ali Sel adı ile yayınladı. 1941'de lise arkadaşları Oktay Rıfat ve Melih Cevdet Anday ile birlikte Garip adlı şiir kitabını çıkartarak Garip Şiir Akımının öncülerinden oldu. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle askerlik uzatıldığı için 4 yıl askerlik yaptı. Askerlikten döndükten sonra 2 yıl kadar Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'nda çalıştı. Azra Erhat, Oktay Rıfat, Erol Güney ile ortak çeviriler yaptı. Ancak 1947'de bakanlıktaki "antidemokratik hava' nedeniyle Tercüme Bürosu'ndaki görevinden istifa etti. Mehmet Ali Aybar'ın yayımladığı Hür ve Zincirli Hürriyet gazetelerinde eleştiriler, kültür ve sanat üzerine yazılar yazdı. La Fontaine'in masallarını şiirsel bir dille Türkçeleştirdi. Nasrettin Hoca öykülerini de şiire dönüştürdü. 1 Ocak 1949 tarihinden itibaren on beş günde bir yayımlanan Yaprak dergisini çıkarmaya başladı. 28 sayıyı tamamen kendi çabası ile çıkardı. 15 Haziran 1950'ye kadar yayımlanan bu dergiyi parasal güçlükler nedeniyle yayımlayamaz olunca Ankara'dan ayrılıp, İstanbul'a döndü. Orhan Veli 14 Kasım 1950 tarihinde İstanbul'da beyin kanamasından öldü.

Bibliyografya

Garip (Oktay Rifat ve Melih Cevdet ile -1941), La Fontaine'nin Masalları (1943), Vazgeçemediğim (1945), Destan Gibi (1946), Yenisi (1947), Karşı (1949), Nasrettin Hoca Hikayeleri (1949), Orhan Veli'nin Bütün Şiirleri (1951), Orhan veli / Nesir Yazıları (1953), Şairin İşi -Yazılar Öyküler Konuşmalar (1953), Orhan Veli İçin (Adnan Veli Kanık, 1953), Fransız Şiir Antolojisi (1956), "Bidanem" - Orhan Veli|nin İstanbul|unu - İğfal Ediyorlar (Mehmet Birol, 1964), Edebiyat Dünyamız (1975), Çeviri Şiirleri (1982), Bütün Yazıları (2 cilt -1982), Sanat ve Edebiyat Dünyamız (1982), Orhan Veli Bütün Yazıları II Bindiğimiz Dal (Asım Bezirci, 1982), Orhan Veli Yaşamı - Kişiliği - Sanatı - Eserleri (Asım Bezirci, 1991), Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi (Hakan Sazyek, 1996), Orhan Veli Kanık Hayatı - Sanatı ve Eserlerinden Seçmeler (Bilge Ercilasun, 1998), Bir Garip Orhan Veli (Murathan Mungan, 1999), Ölümünün 50. Yılında Belgelerle Orhan Veli (Cemal Kurnaz, Mustafa Tatcı, 2000), Şevket Rado'ya Mektuplar (2002), Sakın Şaşırma (2002), Orhan Veli Kanık Hayatı-Sanatı-Eserleri-Eserlerinden Seçmeler (Nuri Sağlam, 2002), Kanık|sadığım Biri Orhan Veli (M. Şeref Özsoy, 2002), Bütün Şiirleri (2003), Orhan Veli Kanık (Yılmaz Taşçıoğlu, 2004),