Orhan Veli Kanık (Hayatı, Sanatı ve Eserlerinden Seçmeler)

Yazar : Bilge Ercilasun
İsbn : 975110789x
Yayın Tarihi : 1998
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 259
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Milli Eğitim Bakanlığı
Bahsi Geçen : Orhan Veli Kanık

Orhan Veli Cumhuriyet devrinin dikkate değer şairlerinden biridir. Arkadaşları Melih Cevdet ve Oktay Rıfat'la birlikte Türk şiirinin mühim bir safhası olan Garip hareketini başlatmıştır. Türk şiirine yeni bir ses, dünyaya ve eşyaya yeni bir bakış getiren Garip hareketi, kendi çağının düşünce sistemini yansıtması bakımından da önemlidir. Orhan Veli ve arkadaşları, dünyadaki gelişmelerden ve yeni fikir akımlarından yakından etkilenmişler, bu düşünce sistemlerini Türk edebiyatına ve Türk cemiyetine taşımışlar, böylece meydana gelen yeni Türk cemiyetinin ihtiyacı olan yeni bir sanat yaratmışlardır. Bu bakımdan Orhan Veli, kendi neslinin aydınlarının bir prototipi sayılabilir. Bu devir edebiyatının önemli özelliği, fikirlerdeki çalkantılar, değişmeler ve arayışlardır. XX. yüzyılın çok yönlü, buhranlı ve istikrarsız bir karakterde olan insanı, aynı özellikleri taşıyan bir sanatta ifadesini bulmuştur. Bunun sebepleri ise açıktır: Teknolojinin aşırı ve hızlı ilerlemesi, insanın aklına aşırı güvenmesi, insan ihtiyaçlarının sınırsızlığı, din duygusunun sarsılması, iki büyük cihan savaşı... Bütün bunlar insanların ve cemiyetlerin altüst olmasına, eski bilgi ve inançların kökünden değişmesine, böylece değerlerin sarsılmasına yol açmıştır. Bu karmaşık ve çalkantılı, hızlı ve değişken dünyadaki aydınlardan biri de Orhan Veli'dir. Onun eserlerinde, bütün bu değişmeleri, inançsızlığı, boşluğu, onun mizacına akseden görüntüsüyle bulabiliriz. Orhan Veli, XX. yüzyılın hayatla aşırı bir şekilde içiçe olan sorunlarını eserlerine, özellikle şiirlerine aksettirmiştir. Bir başka ifadeyle, onun şiirlerinde kendi çağındaki hayatla, adeta laubali bir münasebet kuran sanatını buluyoruz. Orhan Veli başarılı ve usta bir Cumhuriyet devri şairidir. Türk şiirine yeni bir bakış getirmiştir. Ayrıca şiirin yapısını, dilini ve üslubunu da değiştirmiştir. Orhan Veli Türkçeyi çok iyi bilen ve kullanan şairlerdendir. Bu yüzden hayat görüşünü şiirinde ustaca ifade edebilmiştir. Bütün eksik ve kusurlu taraflarıyla, tesiri de derin olmuştur. Onun Türkçeye olan büyük sevgisi, şiirlerinde olduğu kadar diğer eserlerinde, özellikle tercümelerinde hissedilmektedir…
******