Orhan Veli İçin

Yazar : Adnan Veli Kanık
Yayın Tarihi : Kasom, 1953
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 91
Ölçü : 12 x 17 cm
Yayınevi : Yeditepe Yayınları
Bahsi Geçen : Orhan Veli Kanık

Orhan Veli'nin kardeşi olmak benim için ne ölçüde bir övünç sebebi ise, ikide bir ona dair yazılar yazmak, onun hatıralarını kurcalamak da o kadar güç, o kadar yıpratıcı oluyor. Ama onu bir bütün halinde gelecek nesillere verecek olan edebiyat tarihçisine yardım etmenin benim için bir borç olduğu yolunda, değerli dost Hüsamettin Bozok'un ikazına karşı da ilgisiz kalamadım ve sırf bu yüzden şu küçük kitabı hazırlamak kararını verdim. Orhan Veli hakkında 1941'den bu yana Türkiye, Avrupa ve Amerika basınında çıkan yazıları hiç noksansız derlemek, şimdilik imkânlarım dışında kalıyor. Ancak ben, şu kitap hacminin sağladığı bir imkân ölçüsünde, elimdeki yazıları bir araya getirdim, sonra da bunları dört bölümde topladım. Kitabın birinci bölümünde yer alan biyografi, Orhan Veli'yi, sanat şahsiyeti dışındaki umumi çizgileriyle belirtiyor. Burada daha geniş bilgi vermek, onun hakkında yazılan öteki bölümlerdeki yazıları azaltmak suretiyle kabil olabilirdi. Oysaki bu yazılar, Orhan Veli'nin kişiliğini belirtmede hiç şüphesiz daha objektif bir hüviyet taşıyor. Kitabın ikinci bölümünde, Orhan Veli ile yapılan bazı görüşmelere, anketlere yer ayırdım. Burada Orhan'ın, sanat meseleleri hakkındaki anlayışının; kısa, fakat umumi bir izahı var. Orhan Veli, "Garip" in önsözünde aynı konuları daha derli toplu anlatmış olabilir. Ama buradaki konuşmaları da, ayrı bir özellik taşıyor. Üçüncü bölümde, genel olarak onun sanat anlayışı ve eserleri üstüne sağlığında yazılmış parçalar var. Dördüncü bölüm de, ölümünden sonra çıkan yazıların bazılarını bir araya getiriyor. Orhan Veli'nin daha geniş bir biyografisini hazırlamak ve onun hakkında çıkan tekmil yazıları bir araya getirmek, daha çok gelecek zaman edebiyatçısının işi olacak. Bu bakımdan, değerli yazılarını yayımlamak imkânını bulamadıklarıma karşı, içimdeki şükran duygusunun küçücük bir parçasından bile vazgeçmediğimi önemle belirtmeliyim. Bu kitaba giren yazılar, yayımlandıkları tarihler göz önüne alınarak sıralanmıştır.
******