Orhan Şaik Gökyay

Edebiyat tarihi ve dil araştırmacısı, şair, eğitimci Orhan Şaik Gökyay, 16 Temmuz 1902 tarihinde İnebolu'da dünyaya geldi. İlk öğretimini Kastamonu İdadisi'nde yaptıktan sonra Ankara Darülmuallimin'den mezun oldu. Piraziz, Samsun ve Balıkesir'de öğretmenlik yaptı. Balıkesir'de görev yaptığı sırada Çağlayan isminde bir edebiyat dergisi çıkardı ve takma isimle yazı ve şiirlerini yayımladı. 1927 tarihinde İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi'ne kaydoldu. Edebiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra Kastamonu, Malatya, Edirne, Ankara, Eskişehir ve Bursa'da edebiyat öğretmenliği yaptı. "Bu Vatan Kimin" şiirini Bursa'da iken yazdı. Daha sonra Musiki Muallim Mektebinde, Galatasaray Lisesi'nde ve Çapa Eğitim Enstitüsü'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1959 tarihinde Londra'ya gitti ve buradaki School of Orient and African Studies'te Türk dili ve edebiyatı okutmanı olarak çalıştı. 1962'de Türkiye'ye döndükten Çapa Eğitim Enstitüsü'ndeki görevine tekrar başladı. 1967 yılında yaş haddinden emekli oldu. Emekli olduktan sonra da eğitim ve öğretimden kopmadı. Eğitim Enstitüsünde, Marmara ve Mimar Sinan Üniversitelerinde ders verdi. İlk şiirlerini aruzla yazan Gökyay, sonradan döndüğü hece veznini ölümüne kadar yazdığı şiirlerde sürdürdü. "Bu Vatan Kimin' şiiri adını ünlendirdi. Şiirlerinde vatan, kahramanlık ve doğa güzelliklerini çokça işledi. Çalışmalarında 1940'lı yıllarda edebiyat tarihi ve folklor araştırmalarına da yer verdi. Batıdan bilimsel ve edebiyat eserleri çevirdi. 1984 yılında Amerika'da Harvard Üniversitesi, adına iki ciltlik Orhan Şaik Gökyay Armağanı çıkardı. Prof. Günay Kut'un Orhan Şaik Gökyay adlı çalışması ise 1990'da yayınlandı. Orhan Şaik Gökyay, 2 Aralık 1994 tarihinde vefat etti.

Bibliyografya

Dede Korkut (1938), Devlet Konservatuvarı Tarihçesi (1941), Katip Çelebi - Hayatı Kişiliği ve Eserlerinden Seçmeler (1964), Eşkal-i Zaman (1969), Hanname (1969), Tuhfet-ül Kibar (1973), Ferah Cebre Fetihnamesi (1975), Risale-i Mimariye (1975), Birkaç Şiir (1976), Vak'a-i Osmaniye (1976), II. Sultan Osman'ın Şehadeti (1976), Ziyafet Sofraları (1978), Destursuz Bağa Girenler (1982), Molla Lütfi (1987), Bu Vatan Kimin (1994), Eski Yeni ve Ötesi (1995), Kim Etti Sana Karı Teklif (1997), Güçlük Nerede? (3 Cilt -2001), Orhan Şaik Gökyay Hayatı-Sanatı-Eserleri-Eserlerinden Seçmeler (Ayhan İnal, 2002), Dedem Korkudun Kitabı (2007),