Orhan Şaik Gökyay Hayatı-Sanatı-Eserleri-Eserlerinden Seçmeler

Yazar : Ayhan İnal
İsbn : 975290002x
Yayın Tarihi : 2002
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 256
Ölçü : 13 x 19,5 cm
Yayınevi : Hikmet Neşriyat
Bahsi Geçen : Orhan Şaik Gökyay

Herhangi bir güzel deyişi, cümleyi olarak ona mana ve ifade bakımında hem güç, hem güzellik katan şiirleriyle sevdiğim günümüz büyük şairi Ayhan İnal, bu kitabı hazırlamakla, yalnız kadirbilirlik göstermemiş, aynı zamanda kadir bilen bütün insanları, en kadirşinas insan olarak tanıdığım, rahmetli Orhan Şaik Gökyay'ı anmak, ona rahmet okuyacak vefakârlıklarını göstermek imkânı vermiştir. Orhan Şaik Gökyay, benim çocukluğumda, bayram meydanlarında çok güzel okuduğum Bu Vatan Kimin şiirinin yazarıdır. Gençliğimde, onu okuduğum çok kıymetli eserleriyle büyük bir âlim olarak tanıdım. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nı kurup, aynı isimli dergiyi neşretmeye başladıktan sonra ise, yüz yüze görüşme şerefine nail oldum. Hem de vakfımızın merkezine bizzat gelerek bana teşekkür eden çok mütevazı, çok ulu bir "aksakal" olarak, onunla pek çok defalar görüştüm. Derginin her sayısını aldıkça mutlaka bir teşekkür yazısı göndermiştir veya bizzat gelmiştir. Bunun bana nasıl bir "teşvik" rolü oynadığını her halde biliyordu. Benzeri davranışları sergileyen büyük insanlar sayesinde bu dergi, her biri 500 sahife olmak şartıyla 70 ciltlik bir külliyat oluşturmuş ve hiç aksamadan çıkmaya devam etmektedir. Onun için, vefakâr-kadirbilir insanlara karşı, kadir bilen herkesin omuzunda bir görev vardır ve Ayhan İnal bana ve benim gibi pek çok insana bu eserleriyle bu görevi yerine getirme fırsatı vermektedir...
******