Orhan Okyay

Prof. Dr. Orhan Okyay 1898 yılında İstanbul'da doğdu. 1920 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra bir yıl tercüman ve ressam olarak Havagazı Şirketinde çalıştı. 1921'de Diş Hekimliği Mektebi'ne girdi. Ve 1924'te bu mektebi bitirdi. 1925'de aynı mektebe asistan oldu ve Fransız Hükümetinin verdiği bir burstan yararlanarak 1926'da Paris'e gitti ve orada Paris Diş Hekimliği Okulu'nu bitirdi. Paris'teki öğrenimi sırasında Ortodonti ilmine ilgi gösterdi ve Prof. G. Villain'in talebesi oldu. Yurda dönüşünde asistanlık görevine devam etti. 1933 yılında Üniversite Reformundan sonra doçent oldu. 1936'da Kanada'ya giderek Montreal Fakültesi'nde doktora yaptı. 1948 yılında Ortodonti Kürsüsü profesörlüğüne seçilen Dr. Orhan Okyay, 1966-1970 yılları arasında Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Prof. Okyay, Şeyh Ahmed Ziyaüddin Efendi'nin 1859`da İstanbul, Cağaloğlu'ndaki Fatma Sultan Camii'nde ilk irşada başlaması sonrasında bu camiinin adına "Gümüşhanevi Dergahı' diye adlandırılan dergahın müritlerindendi. 1950 sonrası Türk siyasi hayatında çok önemli görevler üstlenen, Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Korkut Özal gibi siyasetçiler de bu Dergahın müritlerindendi. Prof. Dr. Orhan Okyay 1975 yılında İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Çocuklara Mahsus Diş Kitabı, Ortodonti Konferanslarım (1930), Her Diş Tabibine Lazım Olan Ortodonti Bilgileri (1939), Koruyucu Ortodonti (1948)