Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi, İstanbul, Türkiye

Kütüphanemizin amacı: Her yaştan ve her seviyeden kullanıcıya din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmadan bilgi hizmeti vermek, öğrenim çağındaki çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmak ve çeşitli kültürel etkinliklerle kütüphane kullanımına olan ilgiyi arttırmak ve kalıcılığını sağlamaktır. Koleksiyon: Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi'nde toplam 44869 adet kitap (Cilt birliği oluşturulmuş dergiler dâhil) bulunmaktadır. Bunların 774 adedi yabancı dildeki kitaplardır. Kitap dışı materyal olarak 232 adet ses kaseti, 203 adet CD, 9 adet DVD, 51 adet videokaset ve 1 adet posta kartı bulunmaktadır. Okuyucu: Yıllık okuyucu sayısı 40.000 - 50.000 civarındadır. Her yıl Kütüphaneye ortalama 1000 kişi üye olmaktadır. Ödünç verilen kitap sayısı yıllık 6.000 – 7.000 arasındadır. HİZMET BİRİMLERİ Çocuk Bölümü: 16 yaşından küçük okuyucuların kullandıkları bölümdür. Bu bölümdeki kitaplar daha çok okumaya yeni başlayanlar için çok resimli az yazılı kitaplardır. Ayrıca Danışma kaynakları da (ansiklopedi, sözlük vb.) vardır. Çocuk Bölümünden yararlanan okuyucular üye oldukları takdirde Türk ve Dünya edebiyatının seçkin kitaplarını (Ömer Seyfettin, Kemalettin Tuğcu, Jules Verne vb.) alarak evlerinde okuyabilirler. Süreli Yayınlar Bölümü: Düzenli olarak dergiler takip edilebilir ve günlük gazeteler okunabilir. Kütüphaneye güncel, bilim, sanat ve edebiyat (Bilim Teknik, Varlık, Popüler Bilim vb.) konularında yaklaşık 76 adet süreli yayın gelmektedir. Resmi Gazete günlük olarak gelmektedir ve isteyen okuyucuların yararlanması sağlanmaktadır. Ayrıca bu bölümde geçmiş yılların dergileri ciltlenmiş olarak raflara yerleştirilmiştir. Yetişkinler Bölümü: 16 yaşından büyük okuyucular bu bölümü kullanır. Ansiklopedi, sözlük gibi danışma kaynakları ve çeşitli konulardaki kitaplar Yetişkinler Bölümünde bulunmaktadır. Salondaki kitaplar, okuyucunun raflardan arama yapabilmesi ve istediği kitabı alabilmesi için açık raf şeklinde düzenlenmiştir. Süreli Yayınlar Bölümü: Düzenli olarak dergiler takip edilebilir ve günlük gazeteler okunabilir. Kütüphaneye güncel, bilim, sanat ve edebiyat (Bilim Teknik, Varlık, Popüler Bilim vb.) konularında yaklaşık 76 adet süreli yayın gelmektedir. Resmi Gazete günlük olarak gelmektedir ve isteyen okuyucuların yararlanması sağlanmaktadır. Ayrıca bu bölümde geçmiş yılların dergileri ciltlenmiş olarak raflara yerleştirilmiştir. Kütüphane Derneği: Kütüphane binasının restorasyon çalışmaları için 1964 yılında kurulmuş olan İstanbul Şehir Kütüphanesini Kurma ve Yaşatma Derneği kurucuları arasında zamanın İstanbul Valisi Niyazi AKI, Belediye Başkanı Necdet UĞUR, İ.Ü. Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Kürsüsü Profesörü Prof. Dr. Bedii N. ŞEHSUVAROĞLU, Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdürü Muzaffer GÖKMAN gibi kendi kariyerlerinde önemli isimler bulunmaktaydı. Faaliyetini sürdürmekte olan dernek maddi olanakları ölçüsünde hem bağlı birimlerin hem de kütüphanenin acil gereksinimlerini dernek bütçesinden karşılamaktadır. Derneğe kütüphaneciliğe ilgi duyan herkes üye olabilir. Derneğin gelir kaynakları bağışlar, üye aidatları ve belirli zamanlarda düzenlenen etkinliklerden sağlanmaktadır

Adres : Mimar Kemalettin Mh. Ordu Cd. 18, Fatih, İstanbul, Türkiye