Orhan Bayramgil

Doç. Dr. Orhan Bayramgil 1918 yılında İstanbul'da doğdu. Lise tahsilini Galatasaray Lisesi'nde yaparak 1938 yılında Fen Şubesinden mezun oldu. Aynı yıl girdiği Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'nün (MTA) açtığı "Yabancı Memleketlerde Yüksek Tahsil' imtihanını kazanarak İsviçre'de Basel Üniversitesi'ne gönderildi. Buradan mezun olduktan sonra jeoloji konusunda meşhur bilim adamlarından Prof. Buxtorf, Prof. Reinhard, Prof. Reichel ve ayrıca Prof. Erlenmeyer'in yanında çalıştı ve Mineraloji-Petrografi doktorası yaptı. Bu arada yalnız başına ve başka yazarlarla birlikte ilk eserlerini vermeğe başladı. Harp süresince tahsil için kaldığı İsviçre'de, Neuchatel Üniversitesinde ayrıca bir kimya doktorası yaptı. Basel kantonunda uzman olarak çeşitli araştırma faaliyetlerine katıldı. Savaştan sonra yurda dönerek M.T.A. Enstitüsü'nde göreve başladı. Burada da yaptığı çok verimli çalışmalarını kıymetli eserlerle süsledi ve 1952'de Doçent oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Enstitüsünde göreve başladı. Doç. Dr. Orhan Bayramgil, misafir profesör olarak çağrıldığı Almanya'da Freiburg Üniversitesi'nde ani bir kalp krizi neticesinde 1 Ocak 1958 günü çok genç yaşta hayata gözlerini yumdu.

Bibliyografya

Mineralogische Untersuchung der Erzlagerstätte von Işıkdağ - Türkei (1945), Petrografi (1959)

Oktay Aras Kitaplığındaki Orhan Bayramgil kitapları (1)