Organik Kimya Problemleri

Yazar : Prof. Dr. A. Saim Saracoğlu
Yayın Tarihi : 1988
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 182
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Çağlayan Kitabevi

Bu kitap kimya öğretiminde küçük bir uygulama boşluğunu doldurmak amacı ile hazırlanmıştır, 8 bölümdür. Bunlardan son ikisinde makromoleküller genişçe ele alınmakta ve organik kimyanın önemli uygulama alanlarından plastik kimyası: ile sağlık bilimlerinin temelini oluşturan biokimyaya yer verilmektedir. Önemle belirtmekte yarar vardır: Organik kimyacılar çalışmalarında bugün klasik yöntemlerle birlikte ve belki de daha geniş çapta spektroskopik ve elektronik olanlardan yararlanarak sonuca daha çabuk ulaşmaktadırlar. Kimyada klasik temel öğretimden ve laboratuvar eğitiminden bugün dahi vaz geçilemez. Ancak bu temel bilgiler üzerine modern teori ve uygulamalar inşa edilebilir. Değerli Öğrenciler: Problemleri ele almadan önce ilgili konuyu öğrenip işleyiniz. Sonra problem üzerinde düşününüz. Kitapta adları veya kaba formülleri verilmiş maddelerin strüktür formüllerini yazınız. Hemen çözüme ulaşmanız gerekmez. Başaramazsanız düşünmeyi sürdürünüz. Sonra kısmen de olsa bulduğunuz çözümü kitaptaki ile karşılaştırınız. Organik kimya için bir çeşit test metodu niteliğinde sayılabilecek bu kitabın basımını bütün zorluklara karşın gerçekleştiren Sayın Tunçay Çağlayan'a burada teşekkür etmeyi borç bilirim.
******