Ord. Prof. Dr. Tevfik Sağlam Nasıl Okudum

Yazar : Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, Prof. Dr. Aykut Kazancıgil
Yayın Tarihi : 1981
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 111
Ölçü : 14 x 20 cm
Yayınevi : İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Nasıl Okudum'un ilk baskısı 1959 yılında yapılmıştır. Bu ilgi çekici anıları tekrar yayınlarken amacımız iki önemli noktaya dikkati çekmektir. Bunların birincisi, yüzüncü doğum yılını kutladığımız Büyük Atatürk'ün öğrenci olduğu dönemde ne kadar güç şartlar altında eğitim yapıldığını yaşanmış bir örnekle göstermektir. Bu canlı anılar, Atatürk kültür hareketinin gücünü ve önemini bir kere daha ortaya koyacaktır. İkincisi ise günümüzün genç Üniversitelisine mücadelelerle dolu uzun bir hayatı daima memleket yararına ve başarı ile sürdürmüş olan eski bir hocalarını tanıtmaktır. Elinizdeki eserin yazarı olan Ord. Prof. Dr. Tevfik Sağlam, 27 Mayıs 1882'de İstanbul'da doğmuş ve 12 Temmuz 1963'te aynı şehirde ölmüştür. Kendi kuşağının harpler ve mücadeleler içinde yoğrulan kaderini, büyük sorumluluklar alarak paylaşan ve her dönemde başarılı olmuş bir kişidir. 1897'de Askeri Tıbbiyeye giren ve bu okulu 1903 yılında bitiren genç Tevfik Salim, Gülhane Tatbikat Mektebinde iken Süleyman Numan Paşayı tanımış, kısa süre sonra hoca da bu çalışkan öğrencisini takdir etmiştir. Daha sonraki yıllarda bu ilişki yakın bir işbirliği haline dönüşmüştür. Meşrutiyetin 1908'de ilanından sonra Osmanlı İmparatorluğu için fırtınalı bir dönem başlamıştır. Trablusgarp savaşı, o biterken başlayan Balkan savaşı hemen sonra 1. Dünya Savaşı birbirini kovalar. Daha sonra bir ölüm kalım savaşı dönemi ve zaferle sonlanan Kurtuluş Savaşı. Bu 15 yıllık dönem Türk Tıbbı için dehşetli bir sınav olmuştur. Çeşitli bulaşıcı hastalıklarla Kolera, tifüs, tifo vs.- mücadele, cephelerdeki başarı kadar önemli idi. O zaman Türkiye'deki toplam hekim sayısının 1000 kişi dolaylarında olduğu düşünülürse, arka arkaya sürüp giden harplerde doktor ihtiyacının ne kadar büyük olduğu kolaylıkla anlaşılır. Tevfik Sağlam Savaşlarda Fakülteden izin alır ve cephelere koşar…
******Prof. Dr. Hüsrev Hatemi