Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü'nün İlmi Hayatı ve Tarihçiliği

Yazar : Doç. Dr. M. Hanefi Palabıyık
İsbn : 9753387008
Yayın Tarihi : 2005
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 376
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Akçağ Yayınları
Bahsi Geçen : M. Fuat Köprülü

Yüksek lisans ve doktora tezlerimi hazırlarken, büyük Türk tarihçisi ve aydını Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü'nün (1890-1966) eserlerinden çok etkilenmiş ve çokça istifade etmiştim. Bu durum, beni, Köprülü'nün tüm eserlerini tanımaya ve onunla ilgili rastladığım her yayın ve bilgiyi toplamaya yöneltmişti. İşte bu çalışma, Köprülü' nün 'Anadolu İstilasına Kadar Türkiye Tarihi' adlı eserini, birtakım ilave ve gözden geçirmelerle yayın dünyasına kazandırmak için yaptığım hazırlık münasebetiyle kaleme alınan bir makaleden doğmuştur. Böyle bir çalışma yapmaktaki asıl maksadım, birçok tarihçi, eğitimci ve bilim adamlarının şu tavsiyesidir: "İlgi sahanız için örnek alabileceğiniz kişileri seçin, okuyun ve iyi tanıyın." Benim de, çalışmalarımı nakilcilik ve araştırıcılıktan öteye taşımak, vaaz ve ideolojiden uzak tutmak, metodik ve bilimsel içerikli yapmak için örnek seçtiğim şahıs rahmetli Fuad Köprülü oldu. Bu ismi seçmemin birçok faydası yanında, Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemin tarihçilik ve ideolojisini, bu arada akademik tarihçiliğin beynelmilel sıkıntılarını daha iyi tanıma imkânı buldum. Dönemin tartışmaları, ideolojik olduğu kadar zengin bir bilimsel içeriğe de sahip ve aynı zamanda polemik yüklü olduğu için, oldukça zevkli ve heyecan verici. Ancak bu çalışma, sadece Köprülü'nün ilmi hayatı ve tarihle alakalı yazılarından yola çıkarak tarihçiliğini ele alma çabasındadır. Bu iki konu dışında, mesela dilciliği, eğitimciliği, kültür ve medeniyet görüşü, siyasi hayatı ve bunların Türk düşünce tarihindeki yeri vb. mevzuların da araştırılması gerektiğine inanmaktayım. Köprülü hakkında merak uyandıran birtakım polemik konulan var ki, onlara girmeyi uygun bulmadım: Mesela Köprülü'nün doktorası, aktüel ve kültürel meseleler hakkındaki tutumları, inkılaplar karşısındaki tavırları, kurumlar ve talebeleriyle olan münasebetleri vs... Bu hususlarda yazdığım satırlar ise, sadece ilmi hayatıyla ilgili olanlarına çok kısa değinmekten ibaret olmuştur...
******