Orak İle Çekiç Arasında Kalanlar Cilt 1

Yazar : Metin Toker
Yayın Tarihi : Ocak, 1973
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 421
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Akis Yayınları

Yeryüzünde bugün 1 milyar 191 milyon insan bir komünist rejim altında yaşıyor. Dünya nüfusunun 3 milyar rakamıyla ifade edildiğini hatırlamak bu olayın önemini daha iyi meydana çıkarır. İnsanlığın üçte birinden fazlası orak ile çekiç arasında bulunuyor. "Komünist rejim"den maksat, proletarya diktatörlüğünü tem· sil eden Marksist bir partinin mutlak ve tekelci hâkimiyeti altındaki idaredir. Bu partinin resmi adı Komünist Parti olabilir veya olmayabilir. İktidarda bu parti tek başına bulunur yahut resmen bir cephe içinde görünür. Bir rejimin komünist sayılabilmesi için o ülkedeki siyaset hayatının tamamını onun, kayıtsız kontrol etmesi lazımdır. Ondan dolayıdır ki mesela Allende'nin Şili'si bir komünist rejim içinde değildir. Buna karşılık Castro'nun Küba'sı bir komünist devlettir ve bu sistemin Avrupa ile Asya kıtaları dışındaki tek örneğidir. Eğer sadece Avrupa ve Asya kıtaları göz önünde tutulursa orak ile çekiç arasında yaşayanların oranı yüzde 50'nin üstüne çıkar. İki kıtanın toplam nüfusu 2 milyar 330 milyondur. Bunun 1 mü· yar 182 milyonu komünist rejim ile idare olunmaktadır. Komünist devlet, komünist bir rejim Karl Marx ile başlamaz. O sadece teorisyendir. Hatta komünist devletin, komünist bir rejimin nasıl, nerede ve ne zaman doğacağı hususundaki tahminlerinde de tamamıyla yanılmıştır. İlk komünist devlet onun ölümün· den 34 yıl sonra, 1911'de, Rusya'da, bir büyük savaşın ateşli külleri arasından doğdu. Komünist devlet kurucusu Lenin'dir ve nasıl bütün komünist rejimler felsefelerinin esasını sakallı filozoftan almışlarsa komünist devlet kurucuları da metotlarında bu ufak tefek, çıplak başlı yaman adamdan esinlenmişlerdir. Zaten onu takiben de bu, "bir büyük savaşın ateşli külleri arasından doğmak" komünist devletlerin -Küba hariç- ortak tabiatı olmuştur. Avrupa'da ve Asya'da ne kadar komünist rejim varsa bunların istisnasız hepsi bir büyük savaşın yan ürünüdür…
******