Optik Mineroloji

Yazar : Prof. Dr. Galib Sağıroğlu
Yayın Tarihi : 1986
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 167
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi
Bahsi Geçen : Galip Sağıroğlu

İ.T.Ü. Maden Fakültesinin açılışından bu yana verdiğim Mineraloji derslerini uzun bir tecrübe döneminden sonra kitap haline getirmeyi tasarlamıştım. Kristallografi kitabı 1984 de Üniversitemizde basıldı. Bunu takiben, sözü geçen Kristallografi kitabının önsözünde belirttiğim gibi Optik Mineralojiyi de tamamladım. Petrograf, Mineralog ve Jeologların vazgeçilmez aracı olan Polarizasyon mikroskopu biyologların kullandıklarından çok farklıdır. Polarize ışık kullanılır ve ölçü yapabilmek için gerekli kısımlarla donatılmıştır. Bu mikroskopla çalışabilmek için önceden teoriyi bilmek şarttır. Mineral tayinlerini yapabilmek ve optik sabitleri tespit etmek için optik fiziğin ilgili bahislerine yeterli miktarda vakıf olmak gerekmektedir. Bu nedenle, baş bölümde titreşim hareketi, ışık dalgalarının yayılması ve girişim olayları hakkında gerekli hatırlatmaları yaptık. Aynı amaçla, mümkün olduğu kadar tam bilgi vererek, olayların anlaşılabilmesi için, çift kırılma ve elipsoid teorilerini genel hatlarıyla anlatmaya çalıştık. İzahların kolaylıkla anlaşılabilmesi için şekil sayısını fazlalaştırdık, hatta yerine göre tekrarladık. Mineralleri tayin etmek için izlenecek yolu ve yerine göre kullanılacak usulleri detaylı olarak belirtik. Bu disiplinde ilk adımlarını atmakta olan genç öğrenci çoğu zaman bocalamaktadır. Ancak teoriyi ve tayin yöntemlerini kavramakla olumlu sonuç almak mümkün olacaktır. Kendi çalışmaları ve araştırmaları arasında bu kitabın resimlerini büyük bir titizlikle çizen Sayın Yrd. Doç. Dr. Sezai KIRIKOĞLU'na teşekkürleri bir borç bilirim…
******