Onüçüncü Asr-ı Hicride İstanbul Hayatı (1786-1882)

Yazar : Ahmet Refik
İsbn : 9757658030
Yayın Tarihi : 1988
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 33
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Enderun

İstanbul'un fikri, içtimai, iktisadi ve ticari ahvalile evkaf, belediye, iaşe ve gümrük işlerine dair hazine_i evrak'ın gayrı matbu vesikalarını havidir... Kitaptaki vesikalar: 1- Saray İdaresi 2- Evkaf ve Belediye İşleri 3- Kadın Hayatı ve Kıyafetler 4- Sanayi, Meskukat, Ücretler 5- Gayri Müslimler, Kiliseler
******