Onikinci Milli Türk Tıp Kongresi 25-29 Eylül 1952 İstanbul - Okul Hijyeni

Yazar : Dr. Baha Arkan
Yayın Tarihi : 1952
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 110
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : Kader Basımevi

Öğrencilerle Öğretmenler, bir ordunun teşkil ettiği topluluğa benzer. Bu topluluğun her zaman için maruz bulunabileceği tehlikeleri önlemeye muktedir hususi bir sağlık teşkilatına ihtiyaç vardır. Bu maksatla yaratılmış olan Okul hijyeni, birçok memleketlerde olduğu gibi Yurdumuz Okullarında da tatbik edilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığımızca bu konuda alınmış olan türlü tedbirler, şüphe yok ki Yurt çocukları için faydalı ve hayırlı neticeler doğurmuştur. Bununla beraber son beş yıl içinde yabancı memleketlerde büyük ilerleme ve değişikliklere maruz kalmış bulunan Okul hijyeninin yeni: 'prensipleri dahilinde bu çalışmaları ileriye ve daha iyiye doğru geliştirmek ihtiyacı vardır. Alınması faydalı olan tedbirlerin bir kısmı, bugün için mevcut bulunan teşkilat ve vasıtaları daha verimli bir hale getirmeye çalışmaktır. Diğer bir kısmı da Okul hijyeninin dayandığı koruyucu hekimliğin çağdaş prensipleri dahilinde Okullar sağlık hizmet ve teşkilatını ihtiyaca göre yeniden düzenlemektir. Bu gayeyi temin maksadıyla, 12. Milli Türk Tıp Kongresinin tetkik ve tasviplerine sunulmuş olan, (Okul Hijyeni) raporumuz teknik bir (traité) olmaktan ziyade (mediko-sosyal) ve (pedagojik) bir etüt olarak hazırlanmıştır. Çünkü bu mevzuda, tarihleri eski olmakla beraber, ilmi değerlerini muhafaza eden eserler esasen mevcut bulunmaktadır. Ankara: 10.1.1951 Dr. Baha Arkan
******