Önemli Bir Turistik Mahal Olarak İstanbul ve Milli Saraylar

Yazar : Dr. Kenan Kurtoğlu
İsbn : 9754001529
Yayın Tarihi : 1994
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 242
Ölçü : 16 x 23,5 cm
Yayınevi : Marmara Üniversitesi

Tabii güzellikleri, tarihi zenginlikleri, eski eserleri ve dünyaca ünlü müzeleri, sanat, kültür ve turizm değerleri ile büyük bir potansiyelin oluştuğu İstanbul, Türkiye turizmi içinde müstesna bir yere sahiptir. Bu gaye ile Türkiye turizminde oldukça önemli bir yere sahip olan İstanbul ilinin tarih ve kültür hazinelerini ihtiva eden Milli Saraylar ve bunların Türk Turizmine etkisi üzerinde bir araştırma yapmayı uygun gördük. Önemli bir turistik mahal olan İstanbul ve ilde bulunan Milli Saraylar tek bir yapı olarak veya bunların bazı bölümleri zaman zaman incelenmiştir. Bu kültür miraslarımızın tamamı tarafımızdan muhtelif yönleriyle incelenip turizm olgusu içinde verilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızın mükemmel olduğu iddiasında hiç değiliz. Ancak, bu tür toplu bir çalışmanın bizden sonraki araştırmacılara yardımcı olması, yol göstermesi bizim için iftihar vesilesi olacaktır. Araştırmamızın metoduna gelince; konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklar taranmıştır. T.B.M.M. ve Milli Saraylar Daire Başkanlığı'nda üst düzey yönetici ve uzmanlardan mülakat yolu ile bilgiler tespit edilmiştir. Bu bilgilerin ışığı altında özel araştırma izni alınarak Milli Sarayların bütün birimlerinde izin çerçevesi dahilinde tetkikler yapılmış ve konu işlenmeye çalışılmıştır. Birinci bölümde, konumuzla alakalı olduğundan, turizm olayı ile ilgili temel kavramlar açıklanmıştır. Bu bölümde bazı terimlerin açıklanması yanında, millî Sarayların İstanbul'da bulunması dolayısıyla, İstanbul'un da önemli bir turistik mahal olması fikrinden hareket ederek, Turistik Mahal kavramı ve çeşitleri ile ilgili bilgilere de temas ettik. Milli Sarayların bulunduğu yer olarak İstanbul'un yazılı tarih öncesinden günümüze kadar geçen tarihinin kronolojik biçimde ele alınması, turizm olayı ile sıkı münasebette olması sebebiyle İstanbul'un tabii ve ekonomik yapısı, nüfusu ile turistik yerleri konularına çalışmamızın ikinci bölümünde yer yerdik. Milli Sarayların yönetimi ve hukuk düzeni araştırmamızın üçüncü bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölümde her bir birim ayrı ayrı ele alına
******