Onbirinci Asr-ı Hicride İstanbul Hayatı (1592-1688)

Yazar : Ahmet Refik
İsbn : 9757658014
Yayın Tarihi : 1988
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 59
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Enderun Kitabevi

İstanbul'un fikri, içtimai, iktisadi ve ticari ahvalile evkaf, belediye, iaşe ve gümrük işlerine dair hazine_i evrak'ın gayrı matbu vesikalarını havidir. Kitaptaki vesikalar: 1- Saray İdaresi 2- Evkaf Muamelatı, Cami ve Çeşmeler 3- Fikri Hayat, San'at, Medreseler 4- Gayri Müslimler ve Kiliseler 5- Belediye İşleri, Ahvali Sıhhiye, Evler, Sokaklar 6- Meskukat ve Ücretler 7- İaşe ve Erzak 8- Ticaret, Sanayi, Gümrük Muameleleri...
******