Ömür Sezgin

Prof. Dr. Ömür Sezgin, 1942 yılında Manisa'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye Bölümü'nü bitirdi. 1974 yılında Paris I Üniversitesi'nde iktisat dalında Devlet Doktorasını tamamladı. İki sene Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalıştı. 1976 yılı sonunda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde akademik göreve başladı. Halen aynı fakültede "Siyasal Düşünceler Tarihi" üzerine dersler vermektedir.

Bibliyografya

Marksizm Ve… (2003), Türk Kurtuluş Savaşı ve Siyasal Rejim Sorunu (2005), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Tarihi Seti (14 Kitap, Kolektif - 2007), Marx Kapital ve Diyalektik Materyalizm (2008)

Oktay Aras Kitaplığındaki Ömür Sezgin kitapları (1)