Ömer'in Çocukluğu

Yazar : Muallim Naci
İsbn : 9756199741
Yayın Tarihi : 2005
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 45
Ölçü : 13,5 x 21 cm
Yayınevi : Kervan Yayınları

Tanzimat dönemi edebiyatının önemli şahsiyetlerinden olan Muallim Naci 1850'de İstanbul'da doğdu. 1893'te İstanbul'da öldü. Asıl adı Ömer'dir. Edebiyattaki en önemli özelliklerinden biri, dilde sadeleştirmeyi savunmasıdır. Çocuk denecek bir yaşta babasını kaybetti. Varna'ya dayısının yanına gönderildi. Orada medrese öğrenimi gördü. Bir yandan da Arapça, Farsça, Fransızca ve hat sanatı öğrendi. Bir süre Varna Rüştiyesi'nde öğretmenlik yaptı. Sait Paşa'nın özel kâtibi olarak Rumeli ve Anadolu'nun birçok şehrini dolaştı. İlk şiirlerini "Naci" mahlasıyla 1867 tarihinden başlayarak yazdı. İstanbul'a geldi. Memuriyetten ayrıldı. 1883'te Ahmet Mithat Efendi'nin önerisiyle Tercüman-ı Hakikat gazetesinin edebiyat sayfasını yönetmeye başladı. Ahmet Mithat'ın kızıyla evlendikten sonra, kayınpederi tarafından Tercüman-ı Hakikati eski edebiyat yanlılarının sözcüsü durumuna getirmekle suçlanınca görevinden istifa etti. Yazılarını, çeşitli gazetelerde ve kendi çıkardığı Mecmua-i Muallim dergisinde sürdürdü. Türk edebiyatına yeni bir soluk getirdi. Servet-i Fünun yazarlarını önemli ölçüde etkiledi. Edebiyat tarihi ve sözlük çalışmalarıyla da ilgi çekti. Bazı Fransız yazarlarının eserlerini tercüme etti.
******