Ömer Lütfi Barkan

İktisat tarihçisi Ord. Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan, 1902 senesinde Edirne'de doğdu. İlk tahsilini Edirne Numune Mektebinde gördü. 1923'te İstanbul'a giderek Yüksek Muallim Mektebine girdi. Daha sonra Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü bitirdi. 1927 senesinde Strasbourg Üniversitesi Edebiyat ve Hukuk Fakültelerinde lisansını tamamlayıp yurda dönünce Eskişehir Lisesi Felsefe öğretmenliğine tayin edildi. 1933 senesinde İÜ. Edebiyat Fakültesi Türk İnkılab Tarihi Kürsüsü doçentliğine getirildi. Bu dönemde Galatasaray Lisesi'nde Sosyoloji dersleri verdi. 1937 senesinde bu vazifesi de devam etmek üzere İktisat Fakültesi İktisat Tarihi ve İktisadi Coğrafya Kürsüsüne nakledildi. 1941 Şubatında profesörlüğe yükseltildi. İktisat Fakültesindeki derslerinin yanında, Edebiyat ve Fen Fakültelerinin İnkılap Tarihi derslerini de yürüttü. Ayrıca Hayriye Lisesi'nde felsefe öğretmenliği, Hukuk Fakültesi'nde Türk Hukuku Tarihi ve Toprak Hukuku, Edebiyat Fakültesi'nde Türkiye Teşkilat ve Müesseseleri Tarihi dersleri okuttu. 1950'de İktisat Tarihi Kürsüsü başkanı oldu. 1950-1952 yılları arasında İktisat Fakültesi dekanlığı yaptı. 1955'te Türk İktisat Tarihi Enstitüsü'nü kurdu. Emekli oluncaya kadar bu enstitünün müdürlüğünü yürüttü. 1957 yılında ordinaryüs profesörlüğe yükseltildi. Aynı yıl Strasbourg Üniversitesi tarafından kendisine "şeref doktoru' unvanı verildi. 1972 senesinde Milletlerarası Oryantalistler Birliğine bağlı Osmanlı ve Osmanlı Öncesi Tarih Komitesi başkanı oldu. 1973'te yaş haddinden emekli oldu. Prof. Barkan 23 Ağustos 1979'da İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

XV. Ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu'nda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esasları (1945), İktisat Tarihi (1954), İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri (Ekrem H. Ayverdi ile 1970), Süleymaniye Cami ve Şmareti İnşasına Ait Muhasebe Defterleri (2 Cilt 1972-1979), Türkiye'de Toprak Meselesi (1980), Kolonizatör Türk Dervişleri (1993)