Ömer Bozkurt

Prof. Dr. Ömer Bozkurt 6 Nisan 1943'de Üsküdar'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni (1963) ve Paris Üniversitesi'ni (1967) bitirdi. 1971 yılında Ayrımsal Sosyoloji ve Toplumsal Yapı başlıklı teziyle sosyoloji doktorasını verdi. 1979 yılında "Memurlar, Türkiye'de Kamu Bürokrasisinin Sosyolojik Görünümü' başlıklı teziyle doçentliğe yükseldi. 1988'den bu yana, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde Kamu Yönetimi profesörü olarak görev yaptı. TODAİE’deki öğretim ve araştırma faaliyetinin yanı sıra,  Ankara’da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde, Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ve İstanbul’da Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde lisans ve lisans üstü programlarda dersler verdi.
Sosyoloji Teorisi, Yönetim Sosyolojisi, Sanat Kurumları Yönetimi ve Avrupa Birliği konularında çok sayıda kitap ve makaleleri, ayrıca G. Gurvitch, Michel Crozier, James G. March ve H. Simon'dan çevirileri vardır. International Review of Administrative Sciences'ın Yayın Kurulu üyesidir. Mesleği dışında coğrafya ve yolculuk edebiyatı ile ilgilidir. Bu alanda Claude Levi-Strauss'un "Hüzünlü Dönenceler' (Yapı Kredi yayınları 3. Baskı, 2000), Jean-Paul Kauffmann'ın "Kerguelen Adalarındaki Kemer' (Yapı Kredi Yayınları 1997) adlı yapıtlarını çevirmiş, gezi dergilerinde yolculuk yazıları yayımlamıştır. "Kutup Toprağı Svalbard" konulu bir fotoğraf sergisi açmıştır (Milli Piyango Sanat Galerisi, Ankara 1998).

Bibliyografya

  1. Soğuk Kıyılar, Kutup Toprağı Svalbard Çevresinde Seyir (2019), Güverte Güncesi, Şilepte Bir Yolcu (2018), Müzik Coğrafyasında Duraklar (2008). İzlanda Yolcusu (2007), Her Yere Uzak Topraklar, Okyanusbilim Gemisiyle Kerguelen Adalarına Yolculuk  (2004). Kamu Yönetimi Sözlüğü, (Turgay Ergun ve Seriye Sezen ile birlikte) (1998), Avrupa Parlamentosu, Yetkiler ve Usuller (1988). Memurlar, Türkiye’de Kamu Bürokrasisinin Sosyolojik Görünümü (1980). Ayrımsal Sosyoloji ve Toplumsal Yapı  (1972)