Om Mani Padme Hum

Yazar : Asaf Halet Çelebi
İsbn : 9754181802
Yayın Tarihi : Eylül, 1993
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 95
Ölçü : 13,5 x 19,5 cm
Yayınevi : Adam Yayınları

"Asaf Halet Çelebi, çocukluk, erginlik çağının duyu ve içgüdülerine, masaların, tekerlemelerin gerçek dışı havasına bağlı temalar işledi. Şiirin hayatta olduğu gibi somut araçlarla soyut bir âlem yarattığı düşüncesiyle sözcükler üzerine durdu. Denebilir ki, soyut şiir anlayışının edebiyatımızda ilk geniş tanımlarını yaptı." 1940'larda Türk şiiri büyük bir atılım içindeyken, köklü bir değişmenin kavgası verilirken, şaşırtıcı davranışları, şiirlerinin Doğu kültürüne dayalı ama gerçeküstü görünümüyle Asaf Halet Çelebi, edebiyat dünyasının ilgiyle izlenen şairleri arasında yer alıyordu. Doludizgin Batı'ya yönelinen bir dönemde Doğu'lu bir "yenilikçi" olabilmenin sırrına ermişti. Asaf Halet Çelebi(29 Aralık 1907- 15 Ekim 1958) İstanbul'da doğdu. Galatasaray Sultanisi'nin son sınıflarından Adliye Meslek Mektebine geçti. Okulu bitirince bir süre zabıt kâtipliği, bankacılık yaptı, çeşitli küçük memurluklarda çalıştı. Son görevi İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü kitaplım memurluğu idi. Şiirlerinin yanı sıra eski edebiyat alanındaki çalışmalarıyla da tanınan sanatçı, Fars ve Hint edebiyatları üzerine araştırma ve tanıtma yazıları, kitaplar yayımladı.
******