Ölümünün 50. Yılında Belgelerle Reşat Nuri Güntekin

Yazar : M. Fatih Kanter
İsbn : 9789751025425
Yayın Tarihi : 2006
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 246
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : İnkulap Kitabevi
Bahsi Geçen : Reşat Nuri Güntekin

Söz, yaşam uçurumundan bırakılan çığlık gibidir. Yazı ise bu çığlığın tarihe izdüşümüdür. İnsanın varoluşunu belirleyen söz ile onun devamını sağlayan yazının buluşması edebi eserleri oluşturur. Edebi eserleri topluma kazandıran her yazarın eserlerine yansımayan ve görünmeyen yüzleri de mevcuttur. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının öncü yazarlarından Reşat Nuri Güntekin de özel yaşamını eserleri dışında bırakan yazarlarımızdandır. Kendine özgü tavır ve alışkanlıklarla oluşturduğu kırk yıllık yazın hayatının içinde gözden kaçan ya da görmezden gelinen birçok belgeyi, bilgiyi ve hatırayı bu çalışmada toplamak, Reşat Nuri Güntekin'in Türk edebiyat hayatındaki unutulmaz yerinin perçinlenmesini sağlayacaktır. Yaşamın daha doğrusu Reşat Nuri'nin yaşamının kendi hikâyesine verdiği ad gibi "madalyonun ters tarafındaki yüzü bu çalışmada gösterilmeye çalışılacaktır. Reşat Nuri Güntekin ile ilgili bugüne kadar elbette pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların birçoğu onun hayatı, edebi kişiliği ve eserlerinin genel özellikleri üzerinedir. Bu kitapta ise Reşat Nuri Güntekin'in ölümünün 50. yılında onun yaşamının belgelere, hatıralara ve mektuplara sinen yüzü gün ışığına çıkarılmaya çalışılacaktır. Ölümünün 50. Yılında Belgelerle Reşat Nuri Güntekin adlı çalışmada öncelikle yazarın hayatı, edebi kişiliği, mizacı ve eserleri belgelere dayandırılarak anlatılmıştır. Bu bölümü n ardından çalışmanın önemli bir bölümünü oluşturan asılları Osmanlıca ve kendi el yazısıyla eşi Hadiye Hanım'a yazdığı mektuplar, Reşat Nuri Güntekin'e ait not defteri, pasaportlar, kartpostallar, kartlar, telgraf örnekleri ve resmi yazılar çalışmanın tamamlayıcı unsurlardır...
******