Ölümünün 50. Yılında Belgelerle Orhan Veli

Yazar : Cemal Kurnaz, Mustafa Tatcı
İsbn : 9751120802
Yayın Tarihi : 2000
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 120
Ölçü : 16,5 x 23,5 cm
Yayınevi : Milli Eğitim Bakanlığı
Bahsi Geçen : Orhan Veli Kanık

Orhan Veli Kanık, Türk şiirinde çığır açmış, öncü şairlerimizden birisidir. Bilim adamları, onun hayatı, eserleri ve şiirleri hakkında değerli çalışmalar yapmışlardır. Bunlar arasında başta kardeşi Adnan Veli Kanık olmak üzere, Asım Bezirci, Bilge Ercilasun ve Hakan Sazyek'in eserlerini özellikle anmak gerekir. Bu eserler, alanlarında yıllardan beri önemli bir boşluğu doldurmakla birlikte, şairin hayatıyla ilgili ayrıntılı bilgi içermemektedir. Biz, şairimizin hayatını ayrıntılı olarak ortaya koymak amacıyla ölümünün 50. Yılında Belgelerle orhan Veli adındaki kitabımızı hazırladık. Kitabımızın ilk bölümü "Orhan Veli'nin Hayatı ve Eserleri" adını taşımaktadır. Bu bölümde şairin hayat hikâyesini ve eserlerini özet olarak verdik. İkinci bölüm, şairin ilk memuriyet hayatına dair belge ve bilgilerin yer aldığı "Posta Memur Namzedi Orhan Veli"dir. Şairin askerlik dosyasındaki belgeler, 'Asker Orhan Veli" başlığı altında üçüncü bölümü oluşturdu. "Ücretli Fiş Memuru Orhan Veli" başlıklı dördüncü bölümde, şairin, Mili Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'ndaki hayatıyla ilgili belgeler bulunmaktadır. Beşinci bölüm, "Mesai Saatleriyle Boş Cüzdanı Arasında Sıkışıp Kalan Şair adını taşır. :u bölümde, şairin şiir anlayışı hakkında genel tespit/er yaptıktan sonra, önceki bölümde de ele aldığımız hayat çizgisinden şiirine yansıyan özellikler üzerinde durduk. Altını bölüm, ortaya konan belgeler ışığında elde edilen bilgilerin tarih sırasıyla özetlendiği "Orhan Veli K1'Onolojisi"dir. Eser, "Kaynaklar" ile sona ermektedir. Orhan Veli, genç yaşta PTT Genel Müdürlüğü'nde memuriyete başlama şansı111 bulmuştur. Ne var ki, gerek kendisinin şair yaratılışı, gerekse amirlerinin aşırı disiplini, onun, bu sıkıcı memurluk hayatını sebatla sürdürmesine izin vermemiştir. Mesaiye geç geldiği veya zamanında iş başı yapmadığı için sık sık soruşturmaya muhatap olmuş, ceza almış, iki kez de müstafi duruma düşmüştür. Bu sebeple, sınavlarda başarılı olmasına rağmen, uzun süre 16-20 TL. maaşla "memur namzedi" olarak çalışmıştır. Askerlik dönüşü, MEB Tercüme Bürosu'nda 200 TL. maaşla işe başlamışsa da, bir yıl sonra bu görevinden istifa etmek zorunda kalmıştır. Kendisinin bu konudaki beyanı, görüşümüzü doğrular niteliktedir: "Şairlik ile memurluğun bağdaşamayacağını gördüm. Şairliği tercih ettim. Mizacım beni buna mecbur etmiştir. " Düzenli bir işi ve geliri olmayan Orhan Veli, sürekli geçim sıkıntısı çekmiştir. Ona ait belgeler arasında, borçlarıyla ilgili olanlar da vardır…
******Doç.Dr. Cemal Kurnaz, Dr. Mustafa Tatcı