Ölümsüz Savaşçı Mustafa Suphi

Yazar : Önder Sağlam
Yayın Tarihi : 1978
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 135
Ölçü : 11 x 16,5 cm
Yayınevi : Ürün Yayınları
Bahsi Geçen : Mustafa Suphi

Kurtuluş Savaşı'nın ölümsüz kahramanları yalnız Dumlupınarlarda, Kütahya çukurlarında, Pozantı dağlarında, Antep dolaylarında, Sakarya kıyılarında yatmıyor. Bunların en bilinçlileri, milleti savaşlara kaldıran en ateşli öncüleri Karadeniz'in derinliklerine gömülüdür. Adları, Türkiye Komünist Partisi'nin kütüğüne: Ölümsüzler başlığıyla yazılıdır. 15'leri, Mustafa Suphileri, 1921 Ocak ayının 28'ini 29'a bağlayan kanlı geceyi, halkımız hiçbir zaman unutmayacaktır. Kurtuluş Savaşı'nın gelişmesiyle sınıflar arasındaki çelişmeler, bu savaşa katılan güçler arasındaki eğilimler, kimin ne istediği, amaçları, stratejileri su yüzüne çıkmaya başladı. Kurtuluş savaşı sertleştikçe, burjuvazinin karakteristik yönleri, emperyalistlere ve gerici güçlere karşı tutumu, demokratik - ilerici güçlere karşı davranışları kendisini iyice ortaya koydu. Milli Kurtuluş Savaşı'nın köklerinde, ta baştan iki akım görülür. Bu akımlardan birinin başında, o zamanki milli burjuvazi vardır. Bu burjuvazi cılızdı, o zamanlar kendisini daha derleyip toplamamıştı. Kadroları alacalıydı. Savaşların gelişmesi burjuvazinin içindeki ayrışmayı hızlandırdı, gruplaşmaları kuvvetlendirdi. Rauflar, Refetler, Karabekirler, eski İttihatçılar, Osmanlılığı kurtarmak, padişahlığı korumak amacını güdüyorlardı. Bu kol, durumdan faydalanıp hareketin kumandasını, savaşın önderliğini ele geçirme çabasındaydı. Burjuvazi, egemenliğini, diktatorasını kurma yolunda, ilerici güçlere, özellikle bu güçlerin öncüsü Komünist Partisi'ne karşı baskısını artırdı. Ta baştan, milli burjuvazi ikili karakterini, kendisine özgü huyunu ortaya koydu. Gericilerle, emperyalistlerle, kendi içindeki aşırı sağcı gruplarla, büyük toprak ağalarıyla bir anlaşmaya girişirken, onlara taviz verirken, onlardan bağış koparırken, ilerici güçlere, en başta komünistlere, Komünist Partisi'ne saldırmıştır. Bu davranış gerici burjuvazinin uzun yıllar değişmez taktiği olmuştur. Mustafa Suphilerin barbarca öldürülmeleri bu taktiği n en kanlı ve en korkakça olan örneğidir. Bu taktiğin parolası: "Düşman sağda değil, soldadır" formülüyle karakterize edilir.
******