Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1965)

Yazar : Ahmet Şükrü Esmet, Haluk Ülman, A.S.Bilge, ...
Yayın Tarihi : 1969
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 527
Ölçü : 16,5 x 24 cm
Yayınevi : A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bahsi Geçen : A. Haluk Ülman, Ahmet Şükrü Esmer

Memleketimizin dış politikasının belirli yönlerini ve dönemlerini içine alan birçok münferit çalışmalar yapılmıştır. Bununla birlikte, uluslararası ilişkilerin ışığı altında Türk dış politikasının niteliğini gösteren kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. Oysa çeşitli ülkelerde o devletin kendi dış politikası ile ilgili pek çok eser olduğu düşünülürse, Türkiye'de bu alanda duyulan boşluk kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Ortaklaşa kaleme aldığımız bu çalışma, Türkiye'de, bu alanda yapılan ilk deneme niteliğindedir ve Bağımsızlık Savaşımızın başladığı 1919 yılından 1965 yılına kadar geçen uzun bir süreyi kapsamaktadır. Ancak, şunu özellikle belirtelim ki, bu bir analitik çalışma olmaktan çok, olaylara ve yayınlanmış belgelere dayanan kronolojik bir çalışmadır. Bir yandan olanaklarımızın sınırlılığı, öte yandan Türkiye' de bu konuda analitik bir çalışma yapmak isteyenlerin buna temel olacak olayları toplu bir biçimde bulamamaları, bizi herşeyden önce bu boşluğu doldurmaya, yani kronolojik bir çalışma yapmağa yöneltmiştir. Umarız ki, bizim bu çalışmamız, bundan sonra Türk dış politikası üzerinde daha etraflı incelemeler yapacaklara olayları derli toplu bir sırayla veren faydalı bir çerçeve olabilir. İncelememiz üç bölüme ayrılmıştır. Bağımsızlık Savaşının başlamasından ikinci Dünya Savaşına kadar geçen süreyi (1919-1939) kapsayan birinci bölüm Prof. Dr. Mehmet Gönlübol ile Dr. Cem Sar tarafından; ikinci Dünya Savaşı içindeki Türk dış politikasını kapsayan ikinci bölüm de (1939-1945) Prof. Dr. Ahmet Şükrü Esmer ile Asistan Oral Sander tarafından hazırlanmıştır. Üçüncü bölüm ise, 1945-1965 yılları arasındaki dönemi kapsamaktadır. Bu dönem, daha yakın tarihimizi ilgilendirmesi bakımından ayrıntılı olarak ele alınmış ve dört kesime ayrılmıştır. 1945-1965 dönemine genel bir bakış niteliğinde ki birinci kesim Prof. Dr. Mehmet Gönlübol ile Doç. Dr. Haluk Ülman; Türk-Sovyet ilişkileri ve Kıbrıs konusunu inceleyen kesimler Prof. Dr. Suat Bilge; ve bu süre içindeki Türk ekonomik dış ilişkileri de Asistan Duygu Sezer tarafından kaleme alınmıştır.
******Sadettin Kılıç...