Oğuz İmregün

Prof. Dr. Oğuz İmregün 21 Şubat 1929'da İzmir'de doğdu. 1940 yılında girdiği Galatasaray Lisesi'nden 1948 yılında mezun oldu. Liseden sonra İstanbul Hukuk Fakültesi'ni 1952 yılında bitirdi. Meslek olarak akademik kariyeri seçen İmregün aynı fakülteye öğretim görevlisi olarak girdi. 1957 yılında doktorasını verdi. 1961 yılında Kara Ticareti Hukuku doçenti oldu. 1968'de aynı kürsüde profesör oldu. Üniversitedeki görevinin yanı sıra serbest avukatlık mesleğini de ifa etti. Sosyal yönden de çok aktif olan Oğuz İmregün, muhtelif dönemlerde Galatasaray Kulübü yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Bir dönem Galatasaraylılar Derneği Başkanlığı yaptı. Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı kurucu üyeliği, Devlet Tiyatroları Vakfı Kurucu üyeliği gibi çeşitli sosyal kurumlarda görev yaptı.
Oğuz İmregün, 20 Nisan 2018 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

Bibliyografya

Mevduatı Koruma Bakımından Bankalar Yasası (1957), Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul Kararlarından Doğan Menfaat İhtilafları (1960), Amerikan Ortaklıklar Hukukunun Ana Hatları (1968), Anonim Ortaklıklar (1974), Kara Ticaret Hukuku Dersleri - Genel Hükümler – Ortaklıklar – Kıymetli Evrak, Kıymetli Evrak Hukuku, Kollektif - Komandit ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklıklar (1989), Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri (1989), Tescilli Markayı Kullanma Külfeti - Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan (Sami Karahan -1998), Bilirkişi Raporları (18 Cilt, 1971-2001), Ticaret Hukuku (2004), Galatasaraylı (2008)