Nüvit Tekül

Prof. Dr. Nüvit Tekül 5 Mayıs 1921 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Nüvit Tekül, 1941 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'ne girdi. 1947 yılında mezun olduğu Tıp Fakültesi'nde, askerlik vazifesini bitirmesini takiben, 1949 yılında asistan olarak göreve başladı. 1953 yılında ihtisasını tamamlayarak İç Hastalıkları uzmanı oldu. Fakülte tarafından 1954 yılında Lozan Tıp Fakültesi'nde bir yıl süre ile İç Hastalıkları Kliniği Direktörü Prof. Dr. Vanotti'nin yanında İmmünoloji dalında çalışmak üzere görevlendirildi. 1958 yılında doçent unvanını aldı. Fakülte tarafından 1962 yılında Paris Tıp Fakültesi Alerji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halpern'in yanında alerji üzerine çalışmalar yapmak üzere görevlendirildi. 1963 yılında 3. İç Hastalıkları Kliniği bünyesinde Alerji Seksiyonu ismi altında İstanbul'da ilk Alerji Kliniği'ni kurdu. 1969 yılında profesör unvanını aldı. 1982 yılında İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde YÖK kararı ile tesis edilen Alerji Bilim Dalı Başkanlığı'na atandı ve yaş haddi nedeniyle emekliye ayrıldığı 1988 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 1975 yılından itibaren vefatına kadar Türk Tıp Cemiyeti Genel Başkanlığı görevini sürdürdü. Böylece 1977 yılından itibaren Türkiye'de ilk kez Alerji Kongrelerini Türk Tıp Cemiyeti çatısı altında düzenledi. Alerji ile ilgili yayınlar Türk Tıp Cemiyeti'nin yayın organı olan Türk Tıp Cemiyeti Dergisi'nde yayınlanmaya başladı. Prof. Dr. Nüvit Tekül Fransa Devlet başkanlığı tarafından 1982 yılında "Legion d'Honneur' nişanı ile onurlandırıldı. Prof. Dr. Nüvit Tekül 8 Mayıs 2005 günü İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

İç Hastalıklarında Diyet, İmmünoloji, Temel ve Klinik İmmünoloji Kitaplarının Alerji bölümleri