Nusret Kirişçioğlu

Nusret Kirişçioğlu 1914 yılında İstanbul'da Üsküdar'da doğdu. 1935 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Mezuniyetinden sonra, bir müddet hakim ve savcı olarak devlet hizmetinde bulundu. Daha sonra serbest avukat olarak çalışmaya başlayan Kirişçioğlu Demokrat Parti'ye girerek siyaset hayatına atıldı. IX. Dönem ara seçimlerde Çanakkale, X. Dönem Zonguldak ve XI. Dönem Sakarya milletvekili olarak TBBM'de görev yaptı. 27 Mayıs 1960 ihtilalinde, Yassıada'ya gönderilen Kirişçioğlu, son iktidar dönemindeki Tahkikat Komisyonu'ndaki görevi dolaysıyla, idama mahkum edildi. Fakat idam infaz edilmeyerek Kayseri cezaevinde hapse girdi. Kirişçioğlu cezaevinden çıktıktan sonra yazdığı muhtelif kitaplarla o dönemin olaylarını okuyucularına aktardı. Nusret Kirişçioğlu 10 Şubat 1986'da vefat etti.

Bibliyografya

Kayseri Cezaevinde Bir Yıldönümü (1968), Yassıada Kumandanına Cevap (1971), 12 Mart İnönü - Ecevit ve Tahkikat Encümeni Raporum (1973), Partilerimiz ve Liderleri (1975)