Nuruosmaniye Külliyesi ve Kur'anı Kerim Öğretimi

Yazar : Recep Akakuş
Yayın Tarihi : 2010
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 326
Ölçü : 20 x 28 cm

Muhterem okuyucum, Tarihsel Kimliği Açısından Nuruosmaniye Külliyesi ve Kur’an Öğretimi adım verdiğim iş bu kitap, uzun yıllar süren dikkatli bir araştırma ve inceleme sonunda ortaya çıkmış özgün niteliğe sahip bir çalışmadır. Konular, tarihi bir perspektif içinde ele alınmış ve yorumlanmıştır. İnceleme ve değerlendirmeler yapılırken objektif davranılmış, tutku ve ön yargılardan olabildiğince uzak kalınmıştır. Ancak eserin içeriğinde bulunan evrensel değerler ele alınırken güncelleştirme yoluna gidilmiş ve bu değerlerin, günümüzde de geçerliliklerini koruduklarına dikkat çekilmiştir.
Yaratılıştaki ilahi gerçek, korunmak şartıyla, insan hayatında yapılması öngörülen değişim ve gelişmenin insana sağladığı başarı ve mutluluğun, kişileri ne derece olgunlaştırdığı da bu çalışma sırasında Sultan I. Mahmut’un saygın kişiliğinde açık seçik görülmektedir. Aksine yaratılış gerçeği unutularak ya da unutturularak ortaya konan yaşam biçimlerinin de kişiyi, insani ve İslami değerlerden uzaklaştırdığı kadar bayağılaştırdığı da tarihsel bir gerçektir.
Osmanlı İmparatorluğunun, gerileme döneminde, Sultan I. Mahmut tarafından yapımı başlatılan Nuruosmaniye Külliyesi, hem mimari yapılanmada hem de sosyal yapılanmada yeni bir açılımdır ve zaman tünelinde ilerlerken, güçlü olarak ayakta kalabilmek için evrensel değerleri korumak şartıyla, değişim ve gelişimin kaçınılmaz olduğu gerçeğinin en çarpıcı bir örneğidir...

******