Nurperi Gazioğlu

Prof. Dr. M. Nurperi Gazioğlu 1958 yılında İstanbul'da doğdu. Kurtuluş İlkokulu ve Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 1984 yılında mezun oldu. 2 yıl Siirt Sason Merkez Sağlık Ocağı tabibi olarak mecburi hizmet yaptı. 1986 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimime başladı. 1993 yılında uzman, 2000 yılında doçent, 2008'de profesör unvanlarını aldı. 1993 yılından beri aynı kurumda çalışmaktadır. 2005 yılından beri ek görevlendirmeyle Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi üyesi olarak da görev yapmaktadır. Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilen Prof. Gazioğlu'nun, çok sayıda yerli ve yabancı makalesi, 5 kitapta bölüm yazarlığı, ulusal ve uluslararası toplantılarda konferansları ve oturum yöneticiliği vardır. İstanbul Tabip Odası, Türk Nöroşirürji Derneği, Balkan Tıp Birliği, Société de Neurochirurgie de Langue Française (SNCLF), International Society for Pediatric Neurosurgery (ISPN), International Society of Pituitary Surgeons (ISPS) ve The Pituitary Society üyesidir.

Bibliyografya

Akromegali (Hüsrev Hatemi ve Pınar Kadıoğlu ile -2004)