Nurettin Topçu'nun Kavramsal Düzeydeki Sosyolojik Görüşleri

Yazar : Adnan Uzun
Yayın Tarihi : 1993
Dil : Türkçe
Ölçü : 21 x 29 cm
Yayınevi : Cumhuriyet Üni. Fen-Edebiyat Fak. Sosyoloji Böl.
Bahsi Geçen : Nurettin Topçu

Türk Düşünce Tarihine katkıları bakımından Nurettin Topçu'nun fikirleri büyük önem taşır. Ölümünden on sekiz yıl geçmesine rağmen hakkında yazılanların ve yapılan akademik çalışmaların zayıflığı dikkati çeker. Bu çalışma Nurettin Topçu'nun Türk Toplumuna ve Türk siyasa1 düşüncesine yön veren fikirlerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Eğer onun Sosyolojik görüşleri, sınırlı da olsa ortaya konulduysa bu tez amacına ulaşmış olacaktır. Bana bu tez konusunu seçmemde ve bu ça1ışmayı ortaya koymada yardımcı olan hocam Yrd. Doç. Dr. Ali Erkul Beye, fikirleriyle beni yönlendiren Yrd. Doç. N. Hikmet Polat'a ve Ali Şahin Beye teşekkürü bir borç bilirim,
******