Nurettin Topçu

Baba tarafından Erzurumlu olup ailesi Topçuzadeler diye bilinen Nurettin Topçu 1909'da İstanbul'da doğdu. Nizam Ahmed imzasıyla şiirler de yayımladı. İlköğrenimini Bezm-i Alem Valide Sultan Mektebinde tamamladıktan sonra Büyük Reşit Paşa Numune Mektebine devam etti. Bir süre Vefa Lisesi'nde okudu ve İstanbul Lisesi'ni bitirdi. Yurtdışı öğrenim sınavını kazanarak 1928 yılında Fransa'ya gitti. Bu ülkedeki öğrencilik yıllarını Remzi Oğuz Arık ve Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu ile birlikte geçirdi. Sosyoloji Cemiyetine üye oldu ve bu derneğin yayın organında felsefi yazılar yayımladı. Maurice Blondel ve Luis Masignon gibi ünlü yazarlar ile tanıştı. Strasbourg'da felsefe, ahlak, psikoloji, sanat felsefesi, tarih, mantık, sosyoloji, arkeoloji dersleri aldı. Felsefe doktorasını Sorbonne Üniversitesinde tamamlayarak, bu üniversitede doktorasını veren ilk Türk öğrencisi oldu (1934). Yurda döndükten sonra Galatasaray Lisesi'nde felsefe öğretmenliğine (1935) başladı. Aynı yıl İzmir Atatürk Lisesi'nde görev aldı. Daha sonra Denizliye sürgün edildi. Ardından İstanbul Haydarpaşa Lisesi, Vefa Lisesi ve son olarak İstanbul Erkek Lisesi'nde görev yaptı. İstanbul İmam Hatip okullarında dinler tarihi, felsefe ve Robert Kolejinde tarih dersleri verdi. İstanbul Erkek Lisesinde görev yaparken 1974'te emekliye ayrıldı. 10 Temmuz 1975'te İstanbul'da öldü.

Bibliyografya

Conformisme et Révolte (doktora tezi, Paris, 1934; çevirisi İsyan Ahlakı adıyla basıldı, 1995), Garbın İlim Zihniyeti ve Ahlâk Görüşü (1955), Mehmet Akif (Ali Nihat Tarlan ile, 1957), Şehid (1959), Taşralı (1959), Komünizme Karşı Yeni Nizam (1960), Türkiye|nin Maarif Davası (1960), Ahlak Nizamı (1961), Yarınki Türkiye (1961), Büyük Fetih (1962), Varolmak (1965), Bergson (1968), İradenin Davası (1968), Devlet ve Demokrasi (1969), İslam ve İnsan (1969), Kültür ve Medeniyet (1970), Mehmet Akif (1970), Mevlâna ve Tasavvuf (1974), Milliyetçiliğimizin Esasları (1978), Mantık (1979), Nurettin Topçu|ya Armağan (1992), Türkiye|de Cemaatçi Milliyetçilik ve Nurettin Topçu (Süleyman Seyfi Öğün, 1992), Nurettin Topçu|nun Kavramsal Düzeydeki Sosyolojik Görüşleri (Adnan Uzun, 1993), Nurettin Topçu ve İsyan Ahlakı (2000), Nurettin Topçu (Lütfü Şehsuvaroğlu, 2002), Psikoloji (2008)